Metsäteollisuus: EU:n uusi teollisuusstrategia sivuuttaa biotalouden mahdollisuudet

Euroopan komission tänään julkaisema uusi teollisuusstrategia korostaa kilpailukyvyn edellytysten luomista. Biotalouden rooli jää strategiassa valitettavan ohueksi. Strategia ummistaa silmänsä biopohjaisten ja uusiutuvien ratkaisujen tuomilta mahdollisuuksilta. Tänään julkistettu EU:n uusi teollisuusstrategia ei tarjoa fossiilittomia ja uudistuvia ratkaisuja tarjoavalle metsäteollisuudelle riittävän merkittävää roolia kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden toteuttamisessa. Metsäteollisuus on yksi teollisen uudistumisen edelläkävijöistä. Se on toimiala, joka uusiutuvien…

:VÄITÖS: Metsien käytön monipuolistaminen edellyttää metsäalan toimijoilta laaja-alaisemman tiedon hallintaa

Metsänomistajat odottavat päätöksenteon tukipalveluiden tunnistavan heidän moninaiset tavoitteensa metsien omistamisessa ja hoidossa. Tieto- ja neuvontapalvelut keskittyvät kuitenkin edelleen lähinnä puuntuotantoon, ilmenee Helsingin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa. Sari Pynnönen tutkii väitöskirjatyössään metsänomistajien näkemyksiä metsiin liittyvistä päätöksenteon tukipalveluista sekä tiedon käyttöä niissä. – Haasteena on yksityismetsänomistajille suunnattujen tieto- ja neuvontapalvelujen vähäisyys tai suoranainen puute liittyen muuhun kuin tasaikäisrakenteiseen puuntuotantoon. Luontoarvojen huomiointi…

Suhdannekäänne painoi metsäteollisuuden tuotantomääriä viime vuonna; Sellun tuotannossa syntyi silti uusi Suomen ennätys: 8,32 miljoonaa tonnia

Metsäteollisuuden päätuoteryhmistä paperin, kartongin, sahatavaran ja vanerin tuotantomäärät laskivat viime vuonna verrattuna vuoteen 2018, kun kansainvälinen suhdannekäänne voimistui loppuvuodesta. Sen sijaan sellun vuosituotannossa tehtiin uusi Suomen ennätys: 8,32 miljoonaa tonnia, selviää Metsäteollisuus ry:n tilastosta. Globaalin talouden heikkeneminen loppuvuonna supisti suomalaisten tehtaiden tuotantoa metsäteollisuuden päätuoteryhmissä. Paperin vuosituotanto laski noin 14 prosenttia ja kartongin 3 prosenttia edellisvuoden…

Jopa 85 prosenttia suomalaisista pitää metsäteollisuuden kilpailukyvyn vahvistamista tärkeänä

Suomalaiset pitävät metsäteollisuuden kilpailukyvyn parantamista tärkeänä. Taloustutkimuksen toteuttamassa tuoreessa kyselyssä metsäteollisuuden kilpailukyvyn vahvistamisen määrittelee erittäin tärkeäksi 37 prosenttia suomalaisista ja melko tärkeäksi 48 prosenttia. Käytännössä metsäteollisuuden kilpailukyvyn vahvistamisella on miltei koko kansan tuki. Vain 2 prosenttia vastaajista katsoo, että kilpailukyvyn vahvistaminen ei ole lainkaan tärkeää, ja 9 prosenttia ilmoittaa, ettei pidä kilpailukyvyn vahvistamista kovinkaan tärkeänä….

Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen puheenjohtajaksi Jussi Linnaranta

Jussi Linnaranta Metsä Groupin emoyrityksen Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on valinnut järjestäytymiskokouksessaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri, agronomi Jussi Linnarannan hallituksen puheenjohtajaksi. Hän on ollut hallituksen jäsen vuodesta 2017 ja hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2019. Hallituksen varapuheenjohtajaksi on valittu maatalous- ja metsätieteiden maisteri, metsänhoitaja Timo Saukkonen. Hän on ollut hallituksen jäsen vuodesta 2007. Hallituksen valiokuntien kokoonpanot ovat seuraavat:…

Oulujärven Manamansalossa harvennetaan metsää

Yhdessä sovitut harvennuskohteet on merkitty suunnitelmakartalle vaaleanruskealla ja tummanruskealla reunuksella. Metsähallitus on suunnitellut harvennuksia Oulujärven Manamansalon valtion maalle. Työt on tarkoitus aloittaa joulukuun alussa, maan jäätyneenä ollessa. Metsänkäsittelysuunnitelma on tehty yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Metsähallituksen, Kainuun luonnonsuojelupiirin ja Suomen luonnonsuojeluliiton edustajat tekivät yhteisen maastokatselmuksen suunnitelma-alueelle syyskuussa 2019. ”Maastossa todettiin yhdessä, että ensiharvennuksen ja muun harvennuksen voi…

:VÄITÖS: Metsäyhtiöt suhtautuvat myönteisesti metsäsertifiointiin Luoteis-Venäjällä

MMM Maxim Trishkin MMM Maxim Trishkin tarkasteli väitöstutkimuksessaan metsäyhtiöiden suhtautumista metsäsertifiointiin Luoteis-Venäjällä. Venäjällä on noin 43 miljoonaa hehtaaria FSC (Forest Stewardship Council) -järjestelmän mukaisesti sertifioituja metsiä. Tässä tutkimuksessa selvitettiin sertifioinnin piiriin kuuluvien ja kuulumattomien metsäyhtiöiden suhtautumista metsäsertifiointiin, ja niiden näkemyksiä sertifioinnin hyödyistä, sekä perusteista olla ottamatta käyttöön sertifiointijärjestelmää. Tutkimuksessa selvitettiin myös metsäyhtiöiden puunhankinnassaan käyttämien laittomien hakkuiden seuranta- ja…

Metsäteollisuus ry ottaa käyttöön työsulun sahoilla ja vaneritehtailla; Teollisuusliitolla on nyt mahdollisuus panna jäitä hattuun

Työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén Metsäteollisuus ry turvautuu kuuden vuorokauden työsulkuun sahoilla ja vaneritehtailla vauhdittaakseen Teollisuusliiton paluuta neuvottelupöytään. Työntekijäpuoli ei ole suostunut aidosti neuvottelemaan työehtosopimuksesta, vaan vaatii lakkoilemalla ainoastaan työajan lyhentämistä. Metsäteollisuus ry on päättänyt Teollisuusliittoon kuuluvia työntekijöitä koskevasta työsulusta mekaanisessa metsäteollisuudessa. Kuuden vuorokauden mittainen työsulku alkaa Teollisuusliiton kolmipäiväisen lakon päättyessä 12. joulukuuta ja päättyy 18. joulukuuta….

Tukilakoista ja lakoista aiheutumassa lähes sadan miljoonan euron menetykset metsäteollisuudessa

Posti-kiistaan liittyvät kuljetusalan tukilakot sekä Teollisuusliiton ilmoittama kolmipäiväinen lakko mekaanisessa metsäteollisuudessa aiheuttavat vakavaa haittaa metsäteollisuudelle. Taloudelliset menetykset voivat nousta lähiviikkoina jopa sataan miljoonaan euroon. Auto- ja kuljetusalan Työntekijäliiton AKT:n tänään ilmoittamat tukilakkojen laajennukset pysäyttävät pahimmillaan satamat kahdeksi päiväksi torstaiaamusta. Metsäteollisuuden kuljetuksia haittaavat myös mm. Merimies-Unionin tukitoimet Posti-kiistassa. Töiden lakkaaminen satamissa tietää metsäteollisuudessa arviolta 33 miljoonan…

Teollisuusliitto lopetti mekaanisen metsäteollisuuden työehtoneuvottelut ennen sopimuskauden päättymistä

Teollisuusliitto ry on ilmoittanut päättävänsä neuvottelut Metsäteollisuus ry:n kanssa mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimuksesta. Neuvottelut päättyvät yli viikko ennen sopimuskauden päättymistä ja kesken osapuolten yhdessä aikatauluttamaa neuvotteluprosessia. Menettely on poikkeuksellinen ja kertoo siitä, että työntekijäpuoli ei aidosti ja yhteistyössä tavoitellut sopimusta. Teollisuusliitto ilmoittaa pääasialliseksi syyksi neuvottelujen lopettamiselle sen, ettei sen vaatimuksessa työajan lyhentämisestä ole edetty. Metsäteollisuus ry…