Mika Mäkinen nimitetty Metsäteollisuus ry:n viestintäjohtajaksi

Mika Mäkinen. Kuvaaja Saara Nevala Valtiotieteiden maisteri Mika Mäkinen (50) on nimitetty 1.4.2018 alkaen Metsäteollisuus ry:n viestintäjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Mäkinen siirtyy tehtävään sisäministeriön viestintäjohtajan paikalta. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Helsingin Diakonissalaitoksen viestintäjohtajana, osakkaana ja konsulttina viestintätoimistoissa sekä toimittajana. “Mika Mäkisellä on laaja-alainen kokemus viestinnän eri sektoreilta ja viestinnän johtamisesta haasteellisissa tilanteissa. Hän…

KaiCell Fibers nimittää Esko Nenolan puunhankinnasta vastaavaksi johtajaksi

KaiCell Fibersin puunhankinnasta vastaavaksi johtajaksi on nimetty HTM, MTI Esko Nenola. Hänellä on erittäin laaja kansainvälinen kokemus puunhankintaan ja puutuoteteollisuuden koko arvoketjuun. Hänellä on myös vankka kokemus yritysjärjestelyistä ja muista strategisista tehtävistä. Esko Nenola on toiminut aiemmin mm. Swedwood/IKEA Venäjän mekaanisen metsäteollisuuden johtajana. Hän on myös toiminut kansainvälisissä yritysjärjestelyissä ja strategisissa projekteissa useissa eri maissa….

Jussi Linnaranta Metsäliitto Osuuskunnan hallitukseen

Metsä Groupin emoyrityksen Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvosto on valinnut 2.11.2016 pidetyssä kokouksessa osuuskunnan hallituksen uudeksi jäseneksi 1.1.2017 alkaen maa- ja metsätieteiden maisteri, agronomi, Jussi Linnarannan. Linnarannalla on pitkäaikainen kokemus metsätaloudesta sekä Metsäliiton luottamustehtävistä, ja hän on toiminut hallintoneuvoston jäsenenä vuodesta 2004 alkaen. Vuodesta 2008 lähtien hallituksessa ollut metsäneuvos Mikael Aminoff jättää hallituksen osuuskunnan sääntöjen mukaisesti täytettyään 65…

Maa- ja metsätalousministeriö asetti Suomen metsäkeskuksen johtokunnan

Maa- ja metsätalousministeriö asetti tänään Suomen metsäkeskuksen johtokunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Johtokunnan puheenjohtajana jatkaa Maaseutuviraston ylijohtaja Leena Tenholan ja varapuheenjohtajana metsäjohtaja Juha Hakkarainen. Uusi johtokunta nimitetään ajalle 16.1.2015-15.1.2019. Uudistettu metsäkeskuslaki astui voimaan tämän vuoden alussa. Samalla Metsäkeskuksen johtokunnan jäsenmäärä laski yhdeksästä seitsemään. Jäsenet edustavat Metsäkeskuksen toiminnan kannalta tärkeää asiantuntemusta metsäalan eri sektoreilta. Johtokuntaan…

Riikka Pakarinen Metsäteollisuuden edunvalvontapäälliköksi

KTM, YTM Riikka Pakarinen (33) on nimitetty Metsäteollisuus ry:n edunvalvontapäälliköksi 1.2.2015 alkaen. Hän keskittyy erityisesti järjestön yhteiskuntasuhteiden vahvistamiseen ja biotalouteen liittyvien hankkeiden valmisteluun ja koordinointiin sekä kotimaan- että EU:n tasolla. Riikka Pakarinen työskenteli vuosina 2009-2014 europarlamentaarikkona. Euroopan parlamentin ympäristö- ja elintarviketurvallisuuden valiokunnan jäsenenä hän perehtyi syvällisesti metsä-, ilmasto- ja energiakysymyksiin. Pakarinen toimi myös ryhmänsä pääneuvottelijana…

ILPO TIKKANEN JATKAA METSÄMIESTEN SÄÄTIÖN PUHEENJOHTAJANA

Metsämiesten Säätiön hallitus valitsi syyskokouksessaan 28.11.2014 metsänhoitaja, MMM, VTM Ilpo Tikkasen jatkamaan Säätiön hallituksen puheenjohtajana. Hallituksen puheenjohtaja valitaan vuosittain. Tikkanen on toiminut tässä tehtävässä vuodesta 2011 lähtien.Säätiön arvopaperisijoituksista vastaavana sijoitustoimikunnan puheenjohtajana jatkaa hallituksen jäsen, talousneuvos Simo-Pekka Helander.

NINA PÄRSSINEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖMARKKINAJOHTAJAKSI

OTK Nina Pärssinen (53) on nimitetty Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 5.1.2015 alkaen. Hän työskentelee tällä hetkellä toimitusjohtajana Sivistystyönantajat ry:ssä ja vastaa myös liiton työmarkkinatoiminnasta. Sivistystyönantajat ry on Elinkeinoelämän Keskusliiton 8. suurin jäsenliitto. Sitä ennen Pärssinen toimi asiamiehenä Palvelutyönantajat ry:ssä ja lakimiehenä Työsuhdejuristit Oy:ssä. Hän on työskennellyt myös asianajajana ja osakkaana useissa eri asianajotoimistoissa….

Uutta voimaa Metsänhoitajaliiton hallintoon

Ahti Paavonen Metsänhoitajaliitto sai nyt tammikuussa alkaneelle valtuustokaudelleen koko joukon uusia ja nuoriakin toimijoita liiton edunvalvontaan. Metsänhoitajaliiton uusi valtuusto aloitti kautensa valitsemalla liitolle uuden puheenjohtajiston. Metsänhoitajaliiton uusi valtuusto aloitti kautensa Tallinnassa pidetyssä järjestäytymiskokouksessa 21.1.2014 valitsemalla nelivuotiskaudelle 2014-2017 liiton puheenjohtajaksi metsänhoitaja Ahti Paavosen. Liiton valtuuston puheenjohtajaksi valittiin 33-vuotias metsänhoitaja Jaakko Kittamaa ja varapuheenjohtajaksi metsänhoitaja Esa Uotila. Nyt kautensa aloitti valtuusto,…

Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen puheenjohtajana jatkaa Martti Asunta

Metsä Groupin emoyrityksen Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on valinnut järjestäytymiskokouksessaan metsänhoitaja, metsäneuvos Martti Asunnan jatkamaan hallituksen puheenjohtajana. Hän on ollut hallituksen jäsen vuodesta 2005 ja hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2008. Hallituksen varapuheenjohtajana jatkaa Metsä Groupin pääjohtaja Kari Jordan. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Arto Hiltunen ja jäseninä Martti Asunta ja Eino Halonen. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Martti Asunta ja jäseninä…

Metsäteollisuus ry:n puheenjohtajaksi UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen

Metsäteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2014 on valittu toimitusjohtaja Jussi Pesonen UPM-Kymmene Oyj:stä ja varapuheenjohtajiksi pääjohtaja Kari Jordan Metsä Groupista sekä toimitusjohtaja Jouko Karvinen Stora Enso Oyj:stä. Heidän lisäkseen työvaliokunnan uusiksi jäseniksi valittiin toimitusjohtaja Kalle Kantola, Haapajärven Ha-Sa Oy, Mill Director Martti Savelainen, Sappi Finland Operations Oy sekä toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Vapo Oy. Työvaliokunnan jäseninä jatkavat toimitusjohtaja Ville Kopra,…