Virtuaalimetsä valmis opetuskäyttöön

Lapin ammattikorkeakoulussa kehitetty Virtuaalimetsä visualisoi metsäsuunnittelutyötä.   Todelliseen maasto- ja puustotietoon perustuvassa virtuaalisessa metsässä on mahdollista demonstroida erilaisten metsänhoitotöiden ja hakkuutapojen maisemallisia vaikutuksia ja vertailla eri puunkorjuutapojen vaikutuksia. Virtuaalimetsän istutus alkoi joulukuussa 2014. Hankkeen projektipäällikkö Anne-Mari Väisänen kertoo, että sovelluksen avulla metsää pystytään visualisoimaan nykyhetkessä tai simuloimaan sen kasvua ja tarkastelemaan lopputulosta eri aikakausina tulevaisuudessa. –…

Nesteen sademetsäkadon ehkäisemiseen liittyville toimille korkeat arvosanat ja “Leadership”-status CDP Forests -ohjelmassa 2016

Neste on edelleen ainoa energiasektorin yritys, joka läpinäkyvästi raportoi metsäjalanjäljestään osana maailmanlaajuisesti tunnustettua CDP Forests -ohjelmaa. Nesteen metsäkatoon liittyvät riskit koskevat pääosin yhtiön raakapalmuöljyn käyttöä. Näiden riskien hallintaan liittyvistä toimista CDP Forests -ohjelma myönsi Nesteelle kyseisen raportointialueen johtavien yritysten “Leadership”-statuksen arvosanalla A- (“A”-arvosana kuvaa alueen johtavia “Leadership” -toimijoita ja “F” yritystä, joka ei raportoinut). Arvioinnista…

Suomen Kasvupalkinto Ponsselle

Kasvu Open jakaa kerran vuodessa Suomen Kasvupalkinnon yritykselle, joka on tehnyt rohkeita päätöksiä viennin, uusien työpaikkojen ja innovaatioiden edistämisessä ja on poikkeuksellisella tavalla nostanut Suomen taloutta kasvuun. Järjestyksessään toinen Suomen Kasvupalkinto myönnetään metsäkonevalmistaja Ponsse Oyj:lle. Palkinnolla halutaan kunnioittaa yhtiön perustajan Einari Vidgrenin mittavaa elämäntyötä, jota seuraava sukupolvi nyt menestyksekkäästi jatkaa. Ponsse on maailman johtavia metsäkonevalmistajia,…

Metsien käsittelyn monipuolistaminen tuo monia hyötyjä

Voimakkaat hakkuut ovat ristiriidassa muiden metsästä saatavien hyötyjen ja metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kanssa. Tämä käy ilmi Jyväskylän yliopiston professorin Mikko Mönkkösen johtamaa hankkeen tuloksista. Tutkimusta rahoittavat Suomen Akatemia ja Koneen säätiö. Hankkeen tavoite on paljastaa konflikteja ja synergioita eri ekosysteemipalveluiden ja luonnon monimuotoisuuden välillä talousmetsissä. Metsät ovat biotalouden kulmakivi Suomessa ja tarjoavat monenlaisia yhteiskunnallisia ja…

Kysely: Metsä kiinnostaa sijoituskohteena yhtä paljon kuin osakkeet

Metsänomistajat kaipaavat lisätietoa metsäomaisuuden tuoton kasvattamisesta. Suomalaiset metsänomistajat pitävät metsää yhtä kiinnostavana sijoituskohteena kuin osakkeita. Tämä käy ilmi Metsä Groupin TNS Gallupilla teettämästä kyselytutkimuksesta, jossa selvitettiin metsänomistajien ajatuksia metsästä sijoituskohteena. “Metsä koetaan ilahduttavan hyvänä sijoituskohteena: sekä metsä että osakkeet kiinnostavat yhtä lailla, hieman vajaa kolmannes sijoittaisi ensisijaisesti näihin”, toteaa jäsenpalvelujohtaja Juha Jumppanen Metsä Groupin puunhankinnasta….

Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen puheenjohtajana jatkaa Martti Asunta

Metsä Groupin emoyrityksen Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on valinnut järjestäytymiskokouksessaan metsänhoitaja, metsäneuvos Martti Asunnan jatkamaan hallituksen puheenjohtajana. Hän on ollut hallituksen jäsen vuodesta 2005 ja hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2008. Hallituksen varapuheenjohtajana toimii Metsä Groupin pääjohtaja Kari Jordan. Hallituksen valiokuntien kokoonpanot ovat seuraavat: Tarkastusvaliokunta: Mikael Silvennoinen, Arto Hiltunen ja Martti Asunta Palkitsemisvaliokunta: Arto Hiltunen, Martti Asunta ja…

Metsänomistajat mukaan uudistuvaan PEFC-ryhmäsertifiointiin

Metsänhoitoyhdistykset ja niiden jäsenistöstä koostuvat metsänomistajat ovat laajasti ilmoittautuneet mukaan PEFC-ryhmäsertifiointiin. Sertifioinnin vaatimukset uudistuivat syksyllä. Myös aluejako on muuttunut, joten jatkossa ryhmäsertifiointi toteutetaan Suomessa viidellä alueella. Ryhmäsertifikaatteja hallinnoi Kestävän Metsätalouden Yhdistys, joka on metsäteollisuuden ja metsänomistajajärjestön perustama yhdistys. Entiset sertifikaatit ovat voimassa siihen saakka, kunnes jokavuotinen arviointi uusien vaatimusten pohjalta on valmis. Metsäsertifiointiin odotetaan seuraavaksi…

Metsäalalle uusi tutkimusstrategia – Tutkimukseen lisää vaikuttavuutta

Tutkimuksella on keskeinen rooli metsäalan kilpailukyvyn ja kestävyyden edistämisessä. Metsäalan tutkimusta tulee suunnata muuttuvien tarpeiden mukaan, jotta mahdollistetaan metsäalan uudistuminen. Osana hallitusohjelman ja Kansallisen metsästrategian toimeenpanoa metsäalalle valmistui uusi tutkimusstrategia. Siinä linjataan metsäalan keskeisimmät tutkimusalueet sekä toimenpiteet, joiden avulla tutkimuksen vaikuttavuutta lisätään. Tutkimusstrategia on uusi työkalu julkisen tutkimusrahoituksen suuntaamisessa.  Strategian laati maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta…

UNITED BANKERSIN METSÄRAHASTO ON OSTANUT 7 100 HEHTAARIA METSÄTALOUSMAATA TORNATORILTA

United Bankersin metsärahasto on ostanut 7 100 hehtaaria metsätalousmaata Tornatorilta United Bankers Oyj:n (“United Bankers”) tytäryhtiön UB Nordic Forest Management Oy:n pääomarahasto UB Nordic Forest Fund II Ky ja Metsäyhtiö Tornator Oyj ovat sopineet metsätilakaupasta, jonka yhteispinta-ala on noin 7 100 hehtaaria. Tilat sijaitsevat Ranualla, Pudasjärvellä ja Kainuussa. Kauppaan liittyy metsäpalvelusopimus eli Tornator vastaa jatkossakin…

Koneyrittäjät kiistää Puuliiton väitteet palkanalennuksista

Koneyrittäjät kiistää Puuliiton väitteet palkanalennuksista. Koneyrittäjät on tarjonnut käydyissä työehtosopimusneuvotteluissa yleistä työmarkkinalinjaa vastaavasti noin 0,5 prosentin (12 s/tunti) palkankorotusta kaikille metsäkonealan työntekijöille seuraavalle vuoden mittaiselle sopimuskaudelle. Koneyrittäjät on samalla edellyttänyt, että kenenkään palkka ei korotu tätä enempää tulevana vuonna, mikä edellyttää määrävuosikorotusten jäädyttämisen. Puuliitto on katkaissut työehtosopimusneuvottelut ja ilmoittanut käynnistävänsä työtaistelutoimenpiteet metsäkonealalla. Tämä ei osoita…