Metsähallitus mukana rakentamassa Suomen arktista biotaloutta

Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen esitteli Metsähallituksen ratkaisuja arktiseen biotalouteen kansainvälisessä Rovaniemi Arctic Spirit-konferenssissa. Metsähallituksen voimavaroina ovat laajaan informaatioon perustuva sähköinen paikkatieto, paras käytettävissä oleva teknologia ja avoin vuorovaikutus sidosryhmien kanssa. Metsähallitus toimii edelläkävijänä uusien käytänteiden ja teknologioiden käyttöönotossa. Maa- ja Metsätalousministeriön järjestämässä paneelissa keskusteltiin biotaloudesta ja sopeutuvuudesta arktisella alueella. Metsähallituksen toiminta painottuu pohjoiseen Suomeen. Pentti Hyttisen mukaan…

Metsähallituksen toiminta alueilla vahvistuu

Metsähallitus lisää toimintansa paikallisuutta ja näkyvyyttä maakunnissa. ”Pyrimme olemaan aikaisempaa tiiviimmin läsnä alueilla sekä kuuntelemaan alueen asukkaita ja sidosryhmiä yhä enemmän”, sanoo Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen. Osana konsernin uutta työjärjestystä Metsähallitukseen perustetaan alueelliset johtoryhmät alueellisten asioiden valmistelu- ja yhteistyöelimiksi. ”Meiltä on ajoittain kaivattu selkeämpää organisaatiota ja paikallisia kasvoja. Toiveena on esitetty, että Metsähallitus edustaisi valtion…

Metsähallitus: Muutosten vuonna kelpo tulos

Kuva: Ponsse Metsähallituksen väki venyi kelpo suoritukseen monien muutosten vuonna 2016. Konsernin liikevaihto koko vuoden osalta oli 333 miljoonaa euroa eli hyvin lähellä edellisen vuoden liikevaihtoa, joka oli 337 miljoonaa euroa. – Saavutus osoittaa, että henkilöstön toiminta jatkui määrätietoisena ja erinomaisen tuloksekkaana, vaikka metsähallituslain muutos toikin mukanaan paljon uuteen rakenteeseen siirtymiseen liittyvää lisätyötä, pääjohtaja Pentti…

Metsähallituksen alueelinen neuvottelukunta: Vuoropuhelulla voidaan välttää konflikteja talousmetsissä

Metsähallituksen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueellinen neuvottelukunta kokoontui tänään 14.2.2017 järjestäytymiskokoukseensa Oulussa. Maa- ja metsätalousministeriö asettaa enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan neuvottelukunnan Lapin maakunnan alueelle, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueille sekä Pohjois-Karjalan maakunnan alueelle. Neuvottelukunnan tehtävänä on: 1) antaa Metsähallitukselle lausuntoja merkittävistä valtion maa- ja vesialueiden käyttöön liittyvistä kysymyksistä; 2) tehdä Metsähallitukselle aloitteita paikallisen väestön aseman huomioon ottamiseksi…

Metsähallitus aloittaa alue-ekologisen verkoston ajantasaistamisen

Metsähallitus aloittaa vanhojen 1996-2000 välillä tehtyjen alue-ekologisten suunnitelmien ajantasaistamisen. Alue-ekologisia suunnitelmia laadittaessa muodostui valtion metsiin alue-ekologisista kohteista ja suojelualueista alue-ekologinen verkosto. Suunnitelmien teon jälkeen on tehty uusia maankäyttöpäätöksiä ja on saatu uutta tietoa erityyppisistä luontokohteista. Muutoksista johtuen alue-ekologisen verkoston ajantasaistaminen on tullut tarpeelliseksi. Alue-ekologisen verkoston ajantasaistaminen kestää vuoden 2018 loppupuolelle ja siinä tilastoidaan verkostossa tapahtuneet…

Yhteistyöllä suojeluvoitto: Keuruun varuskunnan arvokkaita metsiä turvaan

Kuva metsähakkuista vuonna 2015, joiden pysäyttämisen jälkeen istuttiin neuvottelupöytään (Kuva: Aapo Kahilainen) Suomen luonnonsuojeluliitto ja Metsähallitus ovat sopineet 170 hehtaarin arvokkaan metsäalueen siirtämisestä pois hakkuiden piiristä Keuruulla entisen varuskunnan alueella. Kyseessä on yksi Keski-Suomen laajimmista ja luonnonsuojelullisesti arvokkaimmista suojelemattomista valtionmaiden metsäalueista. Keuruun lakkautetun varuskunnan vanhojen metsien puolesta on käyty monimutkainen kamppailu. Alkuvuonna 2015 luonnonsuojelijat pysäyttivät…

Katsaus Suomen sieniin Hämeen luontokeskuksessa

Kuva: Metsähallitus Hämeen luontokeskuksessa kuullaan keskiviikkona 19.10.2016 klo 12.30–15 ajankohtaista asiaa Suomen sienistä ja lajihavaintoja kartoittavasta valtakunnallisesta sieniatlas-hankkeesta. Kaikille avoin tilaisuus tarjoaa myös mahdollisuuden tuoda sieninäytteitä tunnistettavaksi! Kansalaisten kasvilenkkiyhdistyksen järjestämä tapahtuma alkaa luentotilaisuudella klo 12.30, jonka jälkeen tehdään lyhyt sieniretki luontokeskuksen lähimaastoon. Luennoitsijoina kuullaan Tea von Bonsdorffia Luonnontieteellisen museon (LUOMUS) sienitiimistä ja Mika ToivostaTurun kasvimuseosta….

Kainuu yllätti Metsien kätkemät

Ylellä tänä kesänä pyörinyt luonto-ohjelmasarja Metsien kätkemä vie katsojansa seuraavaksi Kainuuseen. Tekijät halusivat taltioda uudenlaiseen luonto-ohjelmaansa kotimaista tarinaperinnettä ja sitä Kainuusta löytyi odottamattomia määriä. Yhdeksänosainen sarja on herättänyt keskustelua uudenlaisesta otteestaan luonto-ohjelmien tekemiseen niin sisällöllisesti kuin visuaalisesti. Sarjassa matkataan Ahvenanmaalta Lappiin ja korostetaan kunkin retkikohteen mytologiaa ja tarinoita. Sarjaa emännöi urbaani mytologi, tuottaja Reetta Ranta, joka…

Metsätilojen sukupolvenvaihdoshuojennus tukee biotalouden kasvua

Hallituksen esitysluonnos metsätilojen sukupolvenvaihdoshuojennuksesta parantaa metsien omistusrakennetta ja edistää puun liikkeelle saamista. Metsien omistuksen pirstoutuminen on jatkunut Suomessa vuosikymmenien ajan. Metsätilat jakautuvat tyypillisesti joko suoraan perinnönjaossa tai kun yhteisomistukseen päätynyt tila jaetaan osakkaiden kesken. Suomessa peräti 85 prosenttia tiloista vaihtaa omistajaa perheen tai suvun sisällä. Tilakoon pirstoutumisen estämiseksi on perusteltua asettaa sukupolvenvaihdoshuojennukselle ehtoja, jotka ehkäisevät…

Metsähallituksen tulos 107,9 miljoonaa: euro luonnolle, kaksi valtiolle

Metsähallitus saavutti pääosan tavoitteistaan vuonna 2015, vaikka liiketoiminnan tulos laskikin. Tulos oli 107,9 miljoonaa euroa, kahdeksan prosenttia vähemmän kuin 2014. Liikevaihto laski 18 miljoonaa euroa 337 miljoonaan euroon. ”Keskeinen syy tähän oli puumarkkinoiden liian vähäinen kysyntä tarjontaan nähden”, pääjohtaja Esa Härmälä sanoo. Metsähallituksen liiketoiminnassa satsattiin voimakkaasti myös muihin kuin rahallisiin tavoitteisiin. Liiketoiminnan yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden…