Metsähallituksen alueelinen neuvottelukunta: Vuoropuhelulla voidaan välttää konflikteja talousmetsissä

Metsähallituksen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueellinen neuvottelukunta kokoontui tänään 14.2.2017 järjestäytymiskokoukseensa Oulussa. Maa- ja metsätalousministeriö asettaa enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan neuvottelukunnan Lapin maakunnan alueelle, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueille sekä Pohjois-Karjalan maakunnan alueelle. Neuvottelukunnan tehtävänä on: 1) antaa Metsähallitukselle lausuntoja merkittävistä valtion maa- ja vesialueiden käyttöön liittyvistä kysymyksistä; 2) tehdä Metsähallitukselle aloitteita paikallisen väestön aseman huomioon ottamiseksi…

Metsähallitus aloittaa alue-ekologisen verkoston ajantasaistamisen

Metsähallitus aloittaa vanhojen 1996-2000 välillä tehtyjen alue-ekologisten suunnitelmien ajantasaistamisen. Alue-ekologisia suunnitelmia laadittaessa muodostui valtion metsiin alue-ekologisista kohteista ja suojelualueista alue-ekologinen verkosto. Suunnitelmien teon jälkeen on tehty uusia maankäyttöpäätöksiä ja on saatu uutta tietoa erityyppisistä luontokohteista. Muutoksista johtuen alue-ekologisen verkoston ajantasaistaminen on tullut tarpeelliseksi. Alue-ekologisen verkoston ajantasaistaminen kestää vuoden 2018 loppupuolelle ja siinä tilastoidaan verkostossa tapahtuneet…

Yhteistyöllä suojeluvoitto: Keuruun varuskunnan arvokkaita metsiä turvaan

Kuva metsähakkuista vuonna 2015, joiden pysäyttämisen jälkeen istuttiin neuvottelupöytään (Kuva: Aapo Kahilainen) Suomen luonnonsuojeluliitto ja Metsähallitus ovat sopineet 170 hehtaarin arvokkaan metsäalueen siirtämisestä pois hakkuiden piiristä Keuruulla entisen varuskunnan alueella. Kyseessä on yksi Keski-Suomen laajimmista ja luonnonsuojelullisesti arvokkaimmista suojelemattomista valtionmaiden metsäalueista. Keuruun lakkautetun varuskunnan vanhojen metsien puolesta on käyty monimutkainen kamppailu. Alkuvuonna 2015 luonnonsuojelijat pysäyttivät…

Katsaus Suomen sieniin Hämeen luontokeskuksessa

Kuva: Metsähallitus Hämeen luontokeskuksessa kuullaan keskiviikkona 19.10.2016 klo 12.30–15 ajankohtaista asiaa Suomen sienistä ja lajihavaintoja kartoittavasta valtakunnallisesta sieniatlas-hankkeesta. Kaikille avoin tilaisuus tarjoaa myös mahdollisuuden tuoda sieninäytteitä tunnistettavaksi! Kansalaisten kasvilenkkiyhdistyksen järjestämä tapahtuma alkaa luentotilaisuudella klo 12.30, jonka jälkeen tehdään lyhyt sieniretki luontokeskuksen lähimaastoon. Luennoitsijoina kuullaan Tea von Bonsdorffia Luonnontieteellisen museon (LUOMUS) sienitiimistä ja Mika ToivostaTurun kasvimuseosta….

Kainuu yllätti Metsien kätkemät

Ylellä tänä kesänä pyörinyt luonto-ohjelmasarja Metsien kätkemä vie katsojansa seuraavaksi Kainuuseen. Tekijät halusivat taltioda uudenlaiseen luonto-ohjelmaansa kotimaista tarinaperinnettä ja sitä Kainuusta löytyi odottamattomia määriä. Yhdeksänosainen sarja on herättänyt keskustelua uudenlaisesta otteestaan luonto-ohjelmien tekemiseen niin sisällöllisesti kuin visuaalisesti. Sarjassa matkataan Ahvenanmaalta Lappiin ja korostetaan kunkin retkikohteen mytologiaa ja tarinoita. Sarjaa emännöi urbaani mytologi, tuottaja Reetta Ranta, joka…

Metsätilojen sukupolvenvaihdoshuojennus tukee biotalouden kasvua

Hallituksen esitysluonnos metsätilojen sukupolvenvaihdoshuojennuksesta parantaa metsien omistusrakennetta ja edistää puun liikkeelle saamista. Metsien omistuksen pirstoutuminen on jatkunut Suomessa vuosikymmenien ajan. Metsätilat jakautuvat tyypillisesti joko suoraan perinnönjaossa tai kun yhteisomistukseen päätynyt tila jaetaan osakkaiden kesken. Suomessa peräti 85 prosenttia tiloista vaihtaa omistajaa perheen tai suvun sisällä. Tilakoon pirstoutumisen estämiseksi on perusteltua asettaa sukupolvenvaihdoshuojennukselle ehtoja, jotka ehkäisevät…

Metsähallituksen tulos 107,9 miljoonaa: euro luonnolle, kaksi valtiolle

Metsähallitus saavutti pääosan tavoitteistaan vuonna 2015, vaikka liiketoiminnan tulos laskikin. Tulos oli 107,9 miljoonaa euroa, kahdeksan prosenttia vähemmän kuin 2014. Liikevaihto laski 18 miljoonaa euroa 337 miljoonaan euroon. ”Keskeinen syy tähän oli puumarkkinoiden liian vähäinen kysyntä tarjontaan nähden”, pääjohtaja Esa Härmälä sanoo. Metsähallituksen liiketoiminnassa satsattiin voimakkaasti myös muihin kuin rahallisiin tavoitteisiin. Liiketoiminnan yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden…

Metsäteollisuus ry: Suomen päätös tukea laivaliikenteen typpisääntelyä heikentää metsäteollisuuden kilpailukykyä

Suomi on hyväksynyt Itämeren laivaliikenteen typpipäästöjen kiristämisen. Rajoituksen ympäristöhyödyt ovat vaatimattomia, mutta teollisuudelle se merkitsee kuljetuskustannusten nousua. Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissio Helcomin kokouksessa tänään Suomi puolsi Itämeren maiden yhteisen ns. NECA-hakemuksen lähettämistä kansainvälisen merenkulun järjestölle IMO:lle. “Tämä on malliesimerkki siitä, miten Suomessa tehdään yksittäisiä kilpailukykyä heikentäviä päätöksiä, mutta kilpailukykyä parantavat päätökset ovat kiven alla. Rikkidirektiivin…

Metsähallitus kulotti sateista huolimatta

Vaikka kesä oli sateinen, syksyn poutajaksojen aikana Metsähallituksen talouskäytössä olevia metsiä kulotettiin reilut toistasataa hehtaaria. Kulotukset ovat metsäpaloja jäljittelevä menetelmä, joka tunnetusti edesauttaa metsien syntymistä. Palaminen edistää kasvulle edullisten ravinteiden vapautumista puiden ja muiden kasvien käyttöön sekä lisää metsäluonnon monimuotoisuutta. Talouskäytössä olevissa metsissä poltetaan myös pienialaisia säästöpuuryhmiä. Vähäisilläkin poltoilla saavutetaan hyviä tuloksia. Maaperässä on palaneen…

Metsähallituksen hallinnassa olevat maa- ja vesialueet pysyvät valtion omistuksessa

Metsähallituslainsäädäntöä uudistettaessa uuden lain nojalla perustettavalle liikelaitos Metsähallitukselle siirrettäisiin kaikki nykyisen Metsähallitus-liikelaitoksen hallinnassa olevat maa- ja vesialueet eli valtion maa- ja vesialueet pysyisivät jatkossakin suoraan valtion omistuksessa. Tarkoituksena on, että valtioneuvosto tekee tästä esityksensä eduskunnalle valtion vuoden 2016 talousarvion täydennysesitysten yhteydessä marraskuussa.  Eduskunta päättää valtion talousarviossa, mikä osa omaisuudesta siirretään Metsähallituksen tuottovaateen alaiseen peruspääomaan ja…