Lesnaja Industrija Ijun: Venäjän metsäteollisuus kärsii korkeista kuljetuskustannuksista

Kuljetuskustannusten osuus venäläisten metsätuotteiden hinnasta on 30–60 prosenttia, todetaan Lesnaja Industrija -lehden artikkelissa. Suuret kuljetuskustannukset vähentävät yritysten kilpailukykyä länsimaisiin kilpailijoihin verrattuna. Voisi olettaa, että Venäjällä on maantieteellinen etulyöntiasema esimerkiksi Kiinan sahatavaramarkkinoilla, mutta todellisuudessa Russ Taylorin mukaan (International Wood Markets) kuutiometrikohtainen rautatierahti Siperiasta on 60 dollaria (44 euroa) kalliimpi kuin laivarahti Kanadasta tai Amerikasta. Paul Herbertin…

Metsätalouden tukijärjestelmä uudistuu

Kestävän metsätalouden Kemera-tukijärjestelmä vuodelta 1996 on tarkoitus korvata uudella järjestelmällä. Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen asiasta. Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki tulee voimaan sen jälkeen kun Euroopan komissio on sen hyväksynyt ja aikaisintaan 1.7.2015. Laki on voimassa vuoden 2020 loppuun. Uusi tukijärjestelmä vastaa pääosin nykyistä. Tukea myönnetään taimikon varhaishoitoon, nuoren metsän hoitoon, terveyslannoitukseen, juurikäävän torjuntaan, suometsän hoitoon,…

Arvometsä tuo uuden vaihtoehdon tuottavaan metsänhoitoon

Suomessa metsiä on vuosikymmenet hoidettu avohakkuilla ja sen jälkeen on investoitu raskaasti uuden taimikon istutukseen ja hoitoon. Metsien omistajat on velvoitettu lakisääteisesti kuulumaan Metsänhoitoyhdistyksiin, jotka ovat tätä viljelylinjaa uskollisesti toteuttaneet. Vaihtoehdot ovat olleet vähissä. Tilanne ja lainsäädäntö on nyt muuttunut. Metsänhoitoyhdistyksiin ei enää tarvitse kuulua ja metsänomistaja voi itse harkita myös tuottavampia metsänhoitotapoja. Uusi valtakunnallinen…