Metsä Group sopeuttaa tuotantoaan kuusisahoilla Suomessa

Metsä Groupin puutuoteliiketoiminnasta vastaava Metsä Wood käynnistää yhteistoimintaneuvottelut sopeuttaakseen tuotantoaan kuusisahoilla Suomessa. Sahatavaramarkkinalla vallitseva ylitarjonta ja hintakilpailu ovat johtaneet suomalaisen sahatavaran heikkoon hintakehitykseen. Metsä Wood suunnittelee lomauttavansa Vilppulan ja Rengon sahojen koko henkilöstön enintään kolmeksi viikoksi. Yhteistoimintaneuvottelujen odotetaan päättyvän elokuun aikana ja mahdolliset rajoitukset toteutetaan pääsääntöisesti marraskuun 2015 loppuun mennessä. Markkinatilanne myös mäntysahatavaran osalta on…

Metsä Wood karsimassa 140 henkilötyövuotta

Metsä Groupin puutuoteliiketoiminnasta vastaava Metsä Wood käynnistää tulosparannusohjelman. Osana ohjelmaa alkavat yhteistoimintaneuvottelut. Henkilöstön vähentämistarpeeksi Metsä Wood arvioi yhteensä noin 200 henkilötyövuotta, josta vähennystarve Suomessa on noin 140 henkilötyövuotta. Vähennykset suunnitellaan toteutettavan vaiheittain seuraavien kahden vuoden kuluessa. Vähennykset tuotannon henkilöstössä kaavaillaan toteutettavan pääosin eläköitymisten kautta. Yt-neuvottelut alkavat osassa Metsä Woodin yksiköistä ensi viikolla ja päättyvät arviolta…