Metsäteollisuus ry: Vienti avaa syksyn työmarkkinaneuvottelut

Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Nina Pärssinen Vientialojen työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen välillä ei ole löytynyt yksimielisyyttä syksyn työmarkkinakierroksen menettelytavoista. Metsäteollisuus on kuitenkin sitoutunut yhteiseen tavoitteeseen kilpailukyvyn parantamisesta ja työpaikkojen turvaamisesta Suomessa. ”Pidämme tärkeänä, että vientisektori avaa syksyn työmarkkinaneuvottelukierroksen ja että kierroksella saavutettua kustannusvaikutusta ei ylitetä muiden alojen neuvotteluissa. Näkemyserot ovat liittyneet prosessiin, jolla tavoite saavutetaan”, sanoo Metsäteollisuus…

Metsäteollisuuteen syntyi ensimmäinen kilpailukykysopimuksen mukainen neuvottelutulos: Kolme pekkaspäivää pois ja kriisilauseke käyttöön

Metsäalan työehtosopimuksen sopijaosapuolet saivat tänään päätökseen alan työehtoja koskeneet soveltamisneuvottelut. Kyseessä on ensimmäinen kilpailukykysopimuksen mukainen neuvottelutulos. Sopimus pidentää työaikaa vähentämällä kolme kokonaista pekkaspäivää. Lisäksi sopimuksella otetaan käyttöön kriisilauseke. Sopimuksen piirissä on noin 3 500 metsäalan työntekijää, muun muassa metsureita. Sopijaosapuolet ovat Metsäteollisuus ry, Maaseudun työnantajaliitto ry, Yksityismetsätalouden työnantajat ry, Metsähallitus ja Puuliitto ry. Neuvottelutuloksen mukaan…

Puukauppa keskimääräistä vilkkaampaa

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-maaliskuussa yksityismetsistä 7,3 miljoonaa kuutiota puuta, mikä oli 21 prosenttia enemmän kuin keskimäärin viimeisen kymmenen vuoden vastaavana aikana. Uusien investointien vaikutus puumarkkinoilla näkyy jo. Tukkien ostomäärä oli 2,9 miljoonaa kuutiota, mikä on 23 prosenttia enemmän kuin keskimäärin tammi-maaliskuussa kymmenenä edellisenä vuotena. Myös kuitupuun ostomäärä, 4,1 miljoonaa kuutiota, oli 31 prosenttia enemmän…

Sähköiselle puukauppapaikalle kärkihankerahoitusta

Kaikille avoimen sähköisen puukauppapaikan kehittäminen on saanut merkittävän piristysruiskeen. Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt puukauppapaikkaa kehittävälle Suomen Puukauppa Oy:lle hallituksen kärkihankerahoitusta. Päätös on oikea ja biotalouden kasvua vahvistava. Suomen Puukauppa Oy tukee sähköisellä puukauppapaikalla hallitusohjelman mukaista 15 miljoonan kuution puunkäytön lisäystä. Kehitteillä oleva kauppapaikka tehostaa kysynnän ja tarjonnan kohtaamista ja siten parantaa puumarkkinoiden toimivuutta. Yhtiön…

Massa- ja paperiteollisuuden tuotanto pysytteli vuonna 2015 vakaana – havusahatavaran tuotanto notkahti hieman

Massa- ja paperiteollisuuden tuotanto lisääntyi vuonna 2015 0,2 prosenttia. Havusahatavaran tuotanto puolestaan pienentyi 2,7 prosenttia. Selkeitä valopilkkuja metsäteollisuuden viime vuoden lukujen sisällä olivat sellu ja kartonki, joiden tuotanto kasvoi. Metsäteollisuuden tuotanto selviytyi vuodesta 2015 vaihtelevasti. Tuoreet tiedot alan viime vuodesta korostavat pikaisen kilpailukykyloikan tarvetta. Eniten viime vuonna pienentyi havusahatavaran tuotanto, joka jäi 2,7 prosenttia pienemmäksi…

Vuosi 2015 oli normaali puukauppavuosi – puun tarve investointien myötä voimakkaassa kasvussa

Puukauppa kävi viime vuosien tahtiin vuonna 2015. Uusien investointien vaikutukset puun kysyntään näkyvät markkinoilla jo vuonna 2016. Voimakkaasti kasvavan kysynnän vastapainoksi puun tarjonnan rakenteita on vahvistettava viipymättä. Kotimaiseen puuhun perustuvan biotalouden kasvun edellytys on, että kaikki metsänomistajat aktivoituvat metsien hoitoon ja niiden puukaupallisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Puukauppa käynnistyi vuonna 2015 hieman edellisvuotta verkkaisemmin. Vauhtiin päästyään puukauppaa…

Jussi Pesonen jatkaa Metsäteollisuus ry:n puheenjohtajana

UPM-Kymmenen toimitusjohtaja Jussi Pesonen jatkaa kolmannen vuoden Metsäteollisuus ry:n puheenjohtajana. Pesosen valinnasta päätti Metsäteollisuus ry:n syyskokous, joka oli tänään maanantaina koolla Helsingissä. Pesonen korostaa biotalouden merkitystä Suomen hyvinvoinnille – myös tulevaisuudessa. Hän muistuttaa, että metsäteollisuuden investoinnit ovat kääntyneet kasvuun. Alan kilpailukyvyn vahvistaminen ja myönteisen kehityksen jatkuminen edellyttää toimia myös päättäjiltä. ”Metsäteollisuuden edunvalvonnassa korostuu kolme tärkeää…

Metsäteollisuuden tuotanto supistui kolmannella vuosineljänneksellä

Ainoastaan kartongin tuotanto pysyi heinä–syyskuussa vakaana. Tammikuun alusta alkaen sellun ja kartongin tuotanto on kasvanut, mutta sahatavaran ja paperin tuotanto vastaavasti pienentyi kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Vaikka alan investoinnit ovat samaan aikaan kääntyneet kasvuun, kustannuspaineet säilyvät kovina. Siksi yritysten kustannuskilpailukykyä pitää parantaa. Tuotanto supistui kolmannella vuosineljänneksellä koko metsäteollisuudessa lukuun ottamatta kartonkia. Sen tuotanto säilyi yhtä…

Poliittinen lakko maksoi metsäteollisuudelle arviolta 42 miljoonaa euroa

Paperiliitto ja Puuliitto osallistuivat 18.9. poliittiseen työtaisteluun maan hallitusta vastaan. Kaikista toimialoista isku kohdistui rajuimmin metsäteollisuuteen. Metsäteollisuus ry:n jäsenyrityksille tekemästä kyselystä käy ilmi, että lakko aiheutti arviolta 42 miljoonan euron menetykset metsäteollisuudelle.  – Suomalaisen metsäteollisuuden luotettavuus ja maine saivat jälleen kovan iskun lakkoilun vuoksi. Tuotannon menetykset olivat mittavia tehtaille ja Suomen vienti kärsi. Mainehaittaa ja…

Yhteiskuntasopimuksen kariutumisesta voi aiheutua metsäteollisuudelle yli 40 miljoonan euron vuotuiset lisäkustannukset

Yhteiskuntasopimuksen tavoitteena olleen tuottavuusloikan tarve ei vähene yhtään, mutta keinovalikoima supistuu ja muuttuu rajummaksi. Yritysten kilpailukykyä on pystyttävä parantamaan alentamalla yksikkötyökustannuksia. Teollisuuden kilpailukyvylle on myrkkyä, mikäli hallitusneuvotteluissa päätetyt lisäleikkaukset ja veronkorotukset joudutaan toteuttamaan sellaisenaan. “Metsäteollisuus on pettynyt, että yhteiskuntasopimusta ei syntynyt, koska palkansaajajärjestöt eivät olleet valmiita sitoutumaan sopimuksen tuottavuustavoitteisiin. On valitettavaa, jos sopimuksen kariutumisen seurauksena…