Koneellisen kuusen istutuksen ajankohdan vaikutus taimien alkukehitykseen

Tutkimuksen aineiston perusteella koneellinen kuusen syysistutus tuottaa paremman tuloksen kuin kevät- ja kesäistutukset. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että koneellinen kuusen istutus onnistuu koko sulan maan ajan. Keskikesällä istutetut taimet kärsivät kuitenkin helposti kuivuudesta. Syksyllä istutettujen taimien kuolleisuus kuitenkin kasvaa jonkin verran kevät- ja kesäistutukseen verrattuna. Opinnäytetyössä tutkitaan koneistutettujen kuusentaimien alkukehitystä. Työssä verrataan kesä- ja syysistutettujen…

Metsämiesten Säätiöltä 1,4 miljoonaa euroa apurahoja

Metsämiesten Säätiön hallitus on päättänyt 1,4 miljoonan euron apurahojen jaosta vuodelle 2015. Rahoituksen pääpaino on metsäalan tulevaisuuden vahvistamisessa. Valtaosa rahoituksesta, lähes 80 %, on suunnattu alan osaamiskapasiteetin kasvattamiseen ja alalla työskentelevien ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseen. Metsämiesten Säätiö haluaa apurahapäätöksessään painottaa, että osaava ja motivoitunut ihminen on alan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä. Apurahat kohdentuvat Säätiön rahoitusstrategian eri painopistealueille…

ILPO TIKKANEN JATKAA METSÄMIESTEN SÄÄTIÖN PUHEENJOHTAJANA

Metsämiesten Säätiön hallitus valitsi syyskokouksessaan 28.11.2014 metsänhoitaja, MMM, VTM Ilpo Tikkasen jatkamaan Säätiön hallituksen puheenjohtajana. Hallituksen puheenjohtaja valitaan vuosittain. Tikkanen on toiminut tässä tehtävässä vuodesta 2011 lähtien.Säätiön arvopaperisijoituksista vastaavana sijoitustoimikunnan puheenjohtajana jatkaa hallituksen jäsen, talousneuvos Simo-Pekka Helander.