PTT: Metsänkasvatusmenetelmien paremmuutta ei voi ratkaista

Uuden metsälain myötä metsänomistajien vaihtoehdot metsänkasvatuksessa ovat lisääntyneet. Pellervon taloustutkimus ja Suomen Metsäyhdistys ovat selvittäneet Suomen Metsäsäätiön rahoituksella, miten tasa- ja eri-ikäiskasvatuksen taloudellista kannattavuutta voidaan aiempien tutkimusten perusteella verrata ja miksi tutkimukset ovat päätyneet ristiriitaisiin tuloksiin. Metsänomistajan tavoitteet ja metsikön ominaisuudet määrittelevät reunaehdot taloudellisesti soveltuvimmalle metsänkasvatusmenetelmälle. Laskelmissa eri tekijät vaikuttavat kasvatusmenetelmien talouteen eri voimakkuuksilla ja…