Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaa vuoden metsänhoitoyhdistykseksi

Vuonna 2011 perustettu Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaa on valittu vuoden 2014 metsänhoitoyhdistykseksi. Mhy Pirkanmaan vahvuudet olivat monipuoliset metsänomistajien palvelut ja organisaation jatkuva, kilpailukyinen kehitys. Mhy Pirkanmaan valinta perustui erityisesti yhdistyksen positiiviseen kehitykseen viime vuosina. Uudet organisaatiorakenteet ovat mahdollistaneet metsänhoitoyhdistyksen kasvun alueensa merkittäväksi vaikuttajaksi puukaupassa. Yhdistyksen energiatoimintaratkaisut sekä liikevaihdon kasvu yhdistettynä laajaan palveluvalikoimaan, tekevät yhdistyksestä arvostetun liiketoimijan. Jäsenistön…

Metsänhoitoyhdistysten jäsenmaksut 2015

Metsänhoitoyhdistykset ovat päättäneet jäseniltään ensi vuonna perittävistä jäsenmaksuista syyskokouksissaan. 58 yhdistystä 81:stä vastasi jäsenmaksukyselyyn. Jäsenmaksun perusteena on yleisimmin metsätilan pinta-ala. Pinta-alan mukaan 2-5 maksuluokkaan porrastettu hehtaarimaksu tai porrastettu tasamaksu tulee käyttöön liki puolessa yhdistyksistä. Perusmaksun ja metsähehtaarimaksun yhdistelmään on päätynyt 15 yhdistystä. Metsätilan koosta riippumattoman tasamaksun on ottamassa käyttöön vain 6 yhdistystä. Keskimäärin noin 30…