UPM edistää kulottamalla metsien monimuotoisuutta ja kasvua

PM kulottaa hakkuualueita omissa metsissään eri puolilla Suomea. Kulotuksen tavoitteet ovat sekä metsän- että ympäristönhoidollisia. Tuli on olennainen osa boreaalisten metsien luontaista kehityskulkua. Metsäpalon sattuessa osa puustosta kuolee heti, osa vaurioituu ja kuolee muutaman vuoden kuluessa ja osa jatkaa kasvuaan. Näin metsään muodostuu palon jälkeen muutamassa vuodessa vaihtelevan laatuista lahopuustoa, ja palosta selvinneiden puiden rinnalle…

Metsähallitus kulotti sateista huolimatta

Vaikka kesä oli sateinen, syksyn poutajaksojen aikana Metsähallituksen talouskäytössä olevia metsiä kulotettiin reilut toistasataa hehtaaria. Kulotukset ovat metsäpaloja jäljittelevä menetelmä, joka tunnetusti edesauttaa metsien syntymistä. Palaminen edistää kasvulle edullisten ravinteiden vapautumista puiden ja muiden kasvien käyttöön sekä lisää metsäluonnon monimuotoisuutta. Talouskäytössä olevissa metsissä poltetaan myös pienialaisia säästöpuuryhmiä. Vähäisilläkin poltoilla saavutetaan hyviä tuloksia. Maaperässä on palaneen…

Metsähallitus aloittaa kulotukset eri puolila Lappia

Sateinen kesä lykkäsi tälle kesälle suunnitellut kulotukset pitkälle. Saapuneet helteet ovat mahdollistaneet maan kuivumisen riittävästi ja kulotuksia päästään aloittamaan tällä viikolla useassa paikassa Lapissa. Kulotus on metsänhoidollinen toimenpide, jolla parannetaan maaperän ph-arvoa, ravinteisuutta ja lämpö-olosuhteita. Kulotusaloille perustettavat taimikot ovat pääsääntöisesti terveitä, laadullisesti hyviä ja nopeakasvuisia. Siten kulotus on pitkässä juoksussa myös taloudellisesti hyvä maanparannuskeino. Kulotuksella…