Tornatorin metsien arvo kasvoi ja puulle oli hyvä kysyntä 2016

YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 31.12.2016 (1.1.–31.12.2015) Konsernin metsäomaisuuden arvo kasvoi 20,2 % 1 256,9 milj. €:oon Tilikauden IFRS-tulos käyvin arvoin oli 172,9 milj. €, puuston arvon muutos vaikutti +202,6 milj. € ja korkoinstrumenttien arvon muutos -32,5 milj. € ennen veroja Ydinliiketoiminnassa puukaupassa tehtiin uusi ennätys: 88,1 milj. euroa ja noin 3,0 milj. m3. Kokonaisliikevaihto oli 97,0…