Metsähallitus mukana rakentamassa Suomen arktista biotaloutta

Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen esitteli Metsähallituksen ratkaisuja arktiseen biotalouteen kansainvälisessä Rovaniemi Arctic Spirit-konferenssissa. Metsähallituksen voimavaroina ovat laajaan informaatioon perustuva sähköinen paikkatieto, paras käytettävissä oleva teknologia ja avoin vuorovaikutus sidosryhmien kanssa. Metsähallitus toimii edelläkävijänä uusien käytänteiden ja teknologioiden käyttöönotossa. Maa- ja Metsätalousministeriön järjestämässä paneelissa keskusteltiin biotaloudesta ja sopeutuvuudesta arktisella alueella. Metsähallituksen toiminta painottuu pohjoiseen Suomeen. Pentti Hyttisen mukaan…

Korjuukelpoisuuskartat helpottavat puunkorjuun suunnittelua

Suomen metsäkeskuksen uudet korjuukelpoisuuskartat helpottavat ympärivuotista puunkorjuuta ja sen suunnittelua. Metsäkoneyrittäjät voivat tarkastaa kartoilta, missä maasto kantaa korjuukalustoa. Myös maasto- ja puustovauriot vähenevät, kun korjuutöitä tehdään keliolosuhteiltaan sopivissa kohteissa. Korjuukelpoisuuskarttoja on kehitetty yhteistyössä metsäalan toimijoiden kanssa Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä –kärkihankkeessa. Kartat on tuottanut Arbonaut Oy. Puunkorjuun kausivaihtelut aiheuttavat vuosittain kustannuksia metsäalalla. Kesäisin…

Metsäteollisuus ry ja Paperiliitto ry saavuttivat neuvottelutuloksen – paperiteollisuuden työehtosopimusta uudistetaan

Paperiteollisuuden työehtosopimusneuvottelut johtivat neuvottelutulokseen, joka lisää paikallista sopimista ja sisältää uudistuksia paperiteollisuuden työehtosopimukseen. Uuden työehtosopimuksen voimaantulo edellyttää vielä neuvotteluosapuolten hallintojen hyväksyntää. Neuvottelutulos mahdollistaa ulkopuolisen työvoiman käytön työnantajan päätöksellä esimerkiksi siivouksessa ja vartioinnissa. Paikallisesti sopien ulkopuolista työvoimaa voidaan käyttää lisäksi varastotoiminnoissa sekä lastaus- ja purkutöissä. Tämä auttaa yrityksiä tuotannon tehostamisessa. Joulun ja juhannuksen ajan seisokkikäynnistä maksettavia…

Metsän etunoja -tunnustuspalkinto Nils Torvaldsille

Metsän etunoja -tunnustuspalkinto Nils Torvaldsille. Kuva Messukeskus Europarlamentaarikko Nils Torvalds palkittiin tänään Metsän etunoja -tunnustuspalkinnolla Metsämessujen avajaisissa Messukeskuksessa Helsingissä. Metsän etunoja -palkinto, suuruudeltaan 5 000 euroa, myönnettiin Torvaldsille hänen työstään Suomen metsien, metsäosaamisen ja metsien käytön puolesta. Metsämessut järjestetään Messukeskuksessa 10.–12.11. Metsät ja niihin liittyvät ratkaisut ovat Suomelle tärkeitä. Kuluneen syksyn aikana metsäasiat ovat olleet…

Tutkimus: Metsäteollisuudella suuri kansantaloudellinen merkitys Suomessa – verokertymä lähes 4 miljardia euroa

Metsäteollisuus tuottaa yhteiskunnalle merkittävää taloudellista hyötyä. Alan koko arvoketjun verokertymä oli vuonna 2014 lähes 4 miljardia euroa, johon sisältyy myös tärkeimmiltä hankintatoimialoilta ja metsätaloudesta karttuvista kantorahatuloista maksettavat verot. Veroeuroilla pyöritetään lukuisia työpaikkoja myös metsäsektorin ulkopuolella ja muualla yhteiskunnassa, niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Suomalaisilla metsäteollisuusyrityksillä on suuri vaikutus maamme talouskasvuun ja hyvinvointiin. Ernst & Young…

Metsämessuilla esitellään metsäntuhoojien leviämiskeinoja

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on mukana metsämessuilla 10. – 12.11.2017 Helsingin messukeskuksessa. Tervetuloa tutustumaan vaarallisten metsäntuhoojien, kuten aasianrunkojäärän ja mäntyankeroisen leviämisteihin. Aasianrunkojäärä, mäntyankeroinen ja useat muutkin tuhoojat leviävät maasta toiseen esimerkiksi istutettavien taimien ja puisen pakkausmateriaalin kautta. Tuhoojien torjunta on työlästä ja kallista, joten niiden leviämistä estetään lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten avulla. Myös kansalaisten ilmoittamat havainnot ovat…

Helsinki hakee suuria puita torikuusiksi

Helsingin kaupunki etsii Helsingistä ja pääkaupunkiseudulta terveitä ja oksistoltaan hyväkuntoisia kuusia. Puut pystytetään toreille joulukuusiksi ilahduttamaan kaupunkilaisia. Mitään pikkuriukuja puut eivät saa olla, vaan pituutta tarvitaan 12–17 metriä. Nyt on hyvä tilaisuus päästä eroon omakotitontilla kasvavasta, liian suureksi päässeestä kuusesta. Mikäli tarjottavat pihakuuset sopivat joulupuiksi, tulevat kaupungin metsurit hakemaan puut järeällä kuljetuskalustolla tontilta. Nyt on…

Puukauppa käy reipasta tahtia – metsäteiden kunto rajoitteena

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-lokakuussa yksityismetsistä 27,9 miljoonaa kuutiota puuta, mikä oli kuusi prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana ja 13 prosenttia enemmän kuin vastaavan ajan kymmenen vuoden keskiarvo. Hakkuut ovat ennätystasolla, mutta puunkorjuun kannalta syksy on ollut haasteellinen. Sateisen sään vuoksi on jouduttu työskentelemään kelirikkokohteilla ja varsinkin metsäautoteiden kunto on rajoittanut kuljetuksia. Tukkien…

Keski-Suomessa puhutaan metsästä

Metsäalan huomio kohdistuu nyt Keski-Suomeen teollisuuden nostaessa puun käyttöä ennätyskorkealle tasolle. Tähän mennessä puun käyttö alueen metsäteollisuudessa on ollut noin 6 miljoonaa kuutiometriä . Puhutaan metsästä Keski-Suomi 2017 -tapahtumassa keskustellaan Keski-Suomen metsien ja metsäalan tulevaisuudesta 3.11. Jyväskylässä. Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan käynnistymisen jälkeen puun käyttö on nousemassa yli kymmeneen miljoonaan kuutiometriin. Tämän lisäksi hakkuualoilta korjataan…