Yleiset Uutiset

Biotaloutta vietävä eteenpäin turvaamalla puun saanti markkinoille

logs-background

Suomen metsät ovat tärkein raaka-aineen lähde sekä biotalouden nykyisissä että uusissa tuotteissa. Puun saatavuuden kannalta ratkaisevassa asemassa olevan Suomen metsäkeskuksen toiminta on turvattava riittävällä rahoituksella valtion budjetissa.

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu pitää tärkeänä, että Sipilän hallitus jatkaa työtään biotalouden edistämiseksi ja huolehtii, ettei tämä työ jää kiinni rahoituksesta.

– Metsien monipuolinen hyödyntäminen Suomen biotalousstrategian mukaisesti ja osana kiertotaloutta edistää myös ilmastotavoitteiden toteuttamista, muistuttaa Loimun toiminnanjohtaja Mikko Salo. – Puu on kotimainen, uusiutuva raaka-aine. Kuten VTT:n hiljattain julkaisema skenaariotyökin osoittaa, meillä on Suomessa hyvät mahdollisuudet kehittää ekologisesti kestävää ja kannattavaa uutta liiketoimintaa käyttämällä luonnonvarojamme korkean lisäarvon tuotteisiin. Siksi on tärkeää, että metsiä hoidetaan kestävästi ja puuta tulee riittävästi markkinoille.

Suomen metsäkeskus huolehtii puuntuotannon kestävyydestä ja kannustaa metsänomistajia hyvään metsänhoitoon ja puun myyntiin. Loimu muistuttaa kehysriiheen valmistautuvaa hallitusta, että metsäkeskuksen toiminnan turvaaminen riittävällä rahoituksella valtion budjetissa on kriittinen tekijä teollisuuden kasvavan puuntarpeen ja siten koko kansantalouden kannalta.

– Hallitusohjelmankin tavoitteena on puun käytön monipuolistaminen ja lisääminen. Se ei kuitenkaan onnistu, jos metsäkeskuksen tekemän neuvonnan rahoitus supistuu jatkuvasti ja puuta ei saada tarpeeksi myyntiin. Metsäbiotalous on kansantaloutemme kipeästi tarvitsema kasvuala, Loimun neuvottelupäällikkö Jukka Sippola sanoo.