Väitös / Yleiset Uutiset

:VÄITÖS: Talousmetsistä voi saada enemmän hyötyjä, jos niitä hoidetaan luonnonmetsien piirteitä jäljitellen

trunk-pattern-11299071618Uyg

Metsistä saatavia hyötyjä voidaan merkittävästi edistää, jos metsän hakkuissa jäljitellään luontaisten metsien kehityskulkua nykyistä paremmin. Avohakkuiden yhteydessä jätettävä säästöpuusto ja hakkuun jälkeen tehtävä metsänpohjan ja säästöpuiden kulotus auttavat ylläpitämään metsien kykyä tarjota erilaisia ekosysteemipalveluita monipuolisesti.  

Säästöpuut ja kulotus ovat tärkeimpiä keinoja, joilla talouskäytössä olevissa metsissä voidaan jäljitellä luonnontilaisen metsän kehitystä. Hyödyt havaitaan metsien tärkeiden varpujen – mustikan ja puolukan – pölytyksessä ja marjasadossa, pölyttäjähyönteisten monimuotoisuudessa, sekä tuholaisia torjuvien loishyönteisten määrissä.

—Aiemmin säästöpuiden ja kulotuksen katsottiin turvaavan etenkin monimuotoisuutta, mutta tutkimuksemme osoittavat nyt ensimmäistä kertaa, että näillä on tärkeä merkitys myös metsien toiminnan ja ekosysteemipalveluiden ylläpitämisessä. Siksi niiden merkitys on tärkeää myös metsien monikäytön turvaamisessa, toteaa väitöskirjan tekijä, tutkija Antonio Rodríguez Itä-Suomen yliopistosta.

Monesti metsien käyttöä ja käytön kestävyyttä arvioidaan kuitenkin ensi sijassa puuntuotannon näkökulmasta. Puuntuotannon painottaminen johtaa rakenteellisesti yksipuolisiin metsiin, joissa metsän tarjoamien hyötyjen ja ekosysteemipalveluiden rooli jää vähemmälle huomiolle, ja joissa monimuotoisuutta ei pystytä riittävästi turvaamaan.

—Tutkimukseni osoittavat uusia keinoja, joiden avulla metsät pystyvät puuntuotannon rinnalla tarjoamaan laajemmin erilaisia ekosysteemipalveluita ja hyötyjä, sekä turvaamaan monimuotoista luontoa, toteaa Rodríguez.

Väitöskirjan osajulkaisut ovat ilmestyneet metsätieteen ja ekologian johtavissa julkaisusarjoissa Forest Ecology and Management ja Ecological Applications. Forest Ecology and Management -sarjassa julkaistu tutkimus sai vuonna 2015 erityismaininnan, kun lehden toimittajat valitsivat sen yli tuhannen tutkimusartikkelin joukosta vuoden parhaimpien joukkoon.

MSc Antonio Rodríguez Olmon metsätieteen alaan kuuluva väitöskirja Promoting biodiversity and ecosystem services in managed boreal forests through disturbance-mediated functional heterogeneity tarkastetaan luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Tomas Roslin, SLU, Ruotsi ja kustoksena professori Jari Kouki, Itä-Suomen yliopisto