Puukauppa

Puun hinnat nousivat vuonna 2018

wood-1378154_960_720

Vuotta 2018 leimasi yksityismetsistä ostetun raakapuun reaalisen kantohintatason selvä kallistuminen; nousua oli kuusi prosenttia edellisvuodesta. Metsäteollisuus ostaa valtaosan yksityismetsien puusta pystykaupoilla, ja niiden osuus puukaupasta ylsi lähes 90 prosenttiin.

Raakapuun reaalinen kantohinta nousi kuudella prosentilla vuotta aiemmasta (deflatointi: tukkuhintaindeksi). Mäntytukista maksettiin pystykaupoissa 60,5 euroa kuutiometriltä ja kuusitukista 64,3 euroa kuutiometriltä. Mäntykuitupuun kantohinta päätyi 17,6 euroon kuutiometriltä ja kuusikuitupuun 19,6 euroon kuutiometriltä.

– Eniten pystykauppaa tehtiin viime vuonna kuusitukilla, 12,6 miljoonaa kuutiometriä ja mäntykuitupuulla, 11,5 miljoonaa kuutiometriä. Pystykauppojen osuus metsäteollisuuden puun hankinnasta on ollut kasvussa. Pystykauppapuuta oli jo 87 prosenttia yksityismetsistä ostetusta puusta, kertoo yliaktuaari Aarre Peltola Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Myös hankintahinnat kohosivat vuonna 2018, mutta hintojen muutos jäi pienemmäksi kuin pystykaupoissa. Vuotta aiempaan verrattuna reaalinen hankintahintataso nousi kahdella prosentilla. Mäntykuitupuusta maksettiin hankintakaupoissa keskimäärin 30,1 euroa, kuusikuitupuusta 32,6 euroa ja koivukuitupuusta 30,8 euroa kuutiometriltä. Hankintapuusta 71 prosenttia oli kuitupuuta.

Leimikkotyyppi vaikuttaa selvästi puun kantohintaan

Uudistushakkuissa puusta maksetaan selvästi korkeampaa kantohintaa kuin harvennuksissa. Vuonna 2018 tukista maksettiin uudistushakkuissa kolme prosenttia ja kuitupuusta 12 prosenttia keskimääräistä korkeampaa hintaa. Harvennushakkuissa tukin hinta jäi 16 prosenttia ja kuitupuun kahdeksan prosenttia keskikantohinnan alapuolelle. Ensiharvennuksissa puun hinta jäi selvästi tätäkin alemmaksi.

– Pystykauppojen tukista 86 prosenttia ja kuitupuusta 49 prosenttia oli peräisin uudistushakkuuleimikoista, eli valtaosa pystykauppapuusta tulee päätehakkuuikään ehtineistä leimikoista, Peltola toteaa.

Vuonna 2018 puukauppa kävi erittäin vilkkaana

Metsäteollisuuden ostamaa puuta kirjautui tilastoon 51,5 miljoonaa kuutiometriä. Määrä kasvoi viidenneksellä vuoden takaisesta. Tästä oli tukkia 23,9 miljoonaa kuutiometriä ja kuitupuuta 25,6 miljoonaa kuutiometriä.

Tilaston taustaa

Tilastoidut raakapuun hinnat perustuvat puunkauppasopimuksiin kirjattuihin puun pysty- ja hankintahintoihin. Mahdolliset muut puukauppaan liittyvät lisät ja palvelut eivät sisälly tilastoituvaan raakapuun hintaan.

Aikasarjaan tuli tiedonkeruun laajenemisen myötä hyppäys vuonna 2016, joten nykyiset puukauppamäärät eivät ole vertailukelpoisia aiempiin lukuihin.

Puukauppatietojaan tilastoon ilmoittavat suurimmat puun ostajat ja metsänhoitoyhdistykset. Tietoja ei laajenneta vastaamaan kaikkea yksityismetsien puukauppaa, joten julkaistut puumäärät edustavat reilua 90 prosenttia metsäteollisuuden yksityismetsistä ostamasta puusta.