Metsätiede / Väitös

:VÄITÖS: Metsäyhtiöt suhtautuvat myönteisesti metsäsertifiointiin Luoteis-Venäjällä

Trishkin Maxim

MMM Maxim Trishkin

MMM Maxim Trishkin tarkasteli väitöstutkimuksessaan metsäyhtiöiden suhtautumista metsäsertifiointiin Luoteis-Venäjällä. Venäjällä on noin 43 miljoonaa hehtaaria FSC (Forest Stewardship Council) -järjestelmän mukaisesti sertifioituja metsiä. Tässä tutkimuksessa selvitettiin sertifioinnin piiriin kuuluvien ja kuulumattomien metsäyhtiöiden suhtautumista metsäsertifiointiin, ja niiden näkemyksiä sertifioinnin hyödyistä, sekä perusteista olla ottamatta käyttöön sertifiointijärjestelmää. Tutkimuksessa selvitettiin myös metsäyhtiöiden puunhankinnassaan käyttämien laittomien hakkuiden seuranta- ja estämiskäytäntöjen tehokkuutta. Lisäksi analysoitiin lievät ja vakavat poikkeamat FSC:n vaatimuksista vuosina 2011-2015 FSC:n periaatteittain, alueittain ja erikokoisilla vuokrametsäalueilla.

Tutkimus osoitti, että sekä metsäsertifiointiin sitoutuneet, että sitä soveltamattomat yhtiöt näkevät metsäsertifioinnin mahdollisuutena saada taloudellista hyötyä ja laajentaa tuotteiden markkinoita. Metsäsertifiointi nähdään keinona päästä uusille markkinoille ja sitä kautta lisäävän tuotteiden myyntiä, sekä lisäksi varmistavan puun laillisuuden ja parantavan yhtiön mainetta ja kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Yhtiöiden omat puun alkuperän seurantasysteemit ja Due Diligence -käytännöt osoittautuivat käyttökelpoisiksi, mutta kaipaavan edelleen kehittämistä täyttääkseen EU:n puutavara-asetuksen vaatimukset.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että sekä Luoteis-Venäjällä, että koko Venäjän federaatiossa lievät poikkeamat sertifiointikriteereistä olivat lisääntyneet vuoden 2011 jälkeen: vuonna 2011 niitä oli 221 ja vuonna 2015 363. Tämä kehitys oli yhdenmukainen metsäsertifioinnin piirissä olevien metsien kokonaispinta-alan kasvun kanssa. Eniten lieviä ja vakavia poikkeamia havaittiin Luoteis-Venäjällä ja koko Venäjän federaatiossa FSC:n periaate 6:n kohdalla, joka koskee ympäristöarvoja ja -vaikutuksia. Metsänomistajan on ylläpidettävä tai palautettava metsiensä ekosysteemi, biologinen monimuotoisuus, luonnonvarat ja maisemat. Tutkimuksen tulosten mukaan Luoteis-Venäjällä poikkeamia oli eniten suurten metsäalueiden vuokraajilla. Koko Venäjän federaatiossa lieviä ja vakavia poikkeamia oli kuitenkin eniten pienten metsäalueiden vuokraajilla.

MMM Maxim Trishkinin metsätieteiden alaan kuuluva väitöskirja Assessment of Forest Industries Compliance to Forest Certification Standards in Northwestern Russia tarkastetaan luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Birger Solberg, Norwegian University of Life Sciences, Norja, ja kustoksena professori Jyrki Kangas, Itä-Suomen yliopisto.

Väitös metsätieteiden alalta
Väittelijä: MMM Maxim Trishkin
Aika ja paikka: 29.11.2019 kello 12, Futura F101, Joensuun kampus