Puuliitto / Yleiset Uutiset

Puuliitto: Työllistämisvelvoite kirjattava metsähallituslakiin

Puuliiton_logo_(jpg)

Puuliiton hallitus on huolestunut valmisteilla olevasta metsähallituslaista. Se ei sisällä Metsähallituksen nykyistä työllistämisvelvoitetta, jolla on ollut suora myönteinen vaikutus metsureiden ympärivuotiseen työllisyyteen. – Metsähallituksen työllistämisvelvoite on osoitetusti toiminut tehokkaana täsmäkeinona yleisesti tärkeänä pidetyn työllisyyden edistämisessä. Näin ollen se pitää edelleen kirjata suoraan lakiin ohjaamaan Metsähallituksen toimintaa yhtenä yhteiskunnallisena velvoitteena muiden joukossa, torstaina 23. tammikuuta kokoontunut Puuliiton hallitus totesi.

Puuliiton mukaan asetelmaa ei Metsähallituksessa saa päästää päälaelleen siten, että tulostavoitteet alkaisivat ohjata työllisyyttä.

– Olemme jo useasti nähneet, mitä tapahtuu, kun tulosta tehdään työllisyyden kustannuksella. Työttömyys lähtee kasvuun ja tätä riskiä lakiluonnos ei pysty ehkäisemään. Työllistämisvelvoitteeseen verrattuna esimerkiksi valtionyhtiöitä koskevat yleiset henkilöstöpoliittiset linjaukset ovat monitulkintaisia ja kevyitä välineitä.

Metsähallituksen on Puuliiton mukaan ryhdyttävä palkkaamaan uutta vakinaista työvoimaa eläkkeelle siirtyvien metsurien tilalle. Pelkästään käytössä oleva jaksotyömalli ja työaikapankki antavat edellytykset kannattavalle ja turvallisesti toteutettavalle työlle ympäri vuoden.

Laajemmin tarkasteltuna Puuliiton hallitus korostaa, että lakiuudistus ei saa johtaa Metsähallituksen vahvuuksien hukkaamiseen. Keskeinen vahvuus on metsätalouden, sen rinnalla toimivien muiden elinkeinojen, luonnonarvojen ja virkistyskäytön menestyksellinen yhteensovittaminen valtakunnallisesti ja paikallisesti siitä huolimatta, että intressitahojen ristiriita-asetelmat ovat aika ajoin vaikuttaneet vaikeiltakin. Toinen tärkeä voimavara on toiminnan tasaisuus ja jatkuvuus. Metsätaloudessa se on merkinnyt ympärivuotista ailahtelematonta puutavaravirtaa teollisuudelle, millä on korostunut merkityksensä pohjoisen Suomen sahojen toimivuudelle ja työllistävyydelle.

– Tasaisen ja tuloksellisen toiminnan edellytyksenä on yhtenäisenä säilyvä Metsähallitus. Sitä ei pidä pilkkoa, eikä metsätaloustoimintoa ole tarpeen yhtiöittää. Metsätalous voi hyvin toimia osana kaavailtua erityisliikelaitosta, jolle säädetään konkurssimahdollisuus ja jolta poistetaan veroedut. Kun nämä seikat on järjestetty, eivät mitkään EU- tai muut säädökset enää ole pakottamassa Metsähallitusta mihinkään tiettyyn organisaatiomuottiin.

– Yhtiöittämisen erityisenä ongelmana on valtion omistajaohjauksen merkittävä heikentyminen liikelaitosmalliin verrattuna. Myös toiminnan läpinäkyvyys vähenisi osakeyhtiössä, minkä lisäksi hyödyllisiksi osoittautuneet alueelliset neuvottelukunnat menettäisivät merkityksensä eri intressitahojen yhteistyöfoorumeina, Puuliiton hallitus painotti.