Metsätalous

Arvometsä tuo uuden vaihtoehdon tuottavaan metsänhoitoon

arvometsa-cc-88_esite

Suomessa metsiä on vuosikymmenet hoidettu avohakkuilla ja sen jälkeen on investoitu raskaasti uuden taimikon istutukseen ja hoitoon. Metsien omistajat on velvoitettu lakisääteisesti kuulumaan Metsänhoitoyhdistyksiin, jotka ovat tätä viljelylinjaa uskollisesti toteuttaneet. Vaihtoehdot ovat olleet vähissä.

Tilanne ja lainsäädäntö on nyt muuttunut. Metsänhoitoyhdistyksiin ei enää tarvitse kuulua ja metsänomistaja voi itse harkita myös tuottavampia metsänhoitotapoja. Uusi valtakunnallinen toimija, Metsäpalvelu Arvometsä Oy, tarjoaa valmiit ratkaisut erirakenteiseen metsänhoitoon, mikä on luonnonmukainen ja tutkitusti tuottavampi tapa hoitaa metsää.

Erirakenteisessa metsänhoidossa metsästä hakataan tuottavimmassa vaiheessa olevaa puustoa ja vähempiarvoinen puu jätetään kasvamaan entistä otollisempiin olosuhteisiin. Tuotto on parempi ja kulut ovat huomattavasti pienemmät, kun metsä kasvaa luonnonmukaisesti eikä metsänmuokkauksia, istuttamisia ja taimikoiden hoitoja tarvita.

Kun metsästä hakataan vain arvokkaaksi kasvanutta puuta, tuottoa tulee enemmän ja entistä useammin. Avohakkuussa pääasiallista tuottoa on odotettava jopa 80 vuotta. Ja tuoton jälkeen seuraavat heti suuret kustannukset istutusprosessista. Erirakenteisessa metsänhoidossa kulut eivät syö lyhyemmällä syklillä kertyvää tuottoa. Metsä myös pysyy metsän näköisenä eikä hakkuuaukeana.

www.arvometsa.fi