Suomi elää metsästä – taas! –seminaari / Uusiutuva metsäteollisuus

Uusiutuva metsäteollisuus: Pk-yrityksille uusia bisnesideoita biotaloudesta

260-180x180

Suomi elää metsästä – taas! –seminaari Imatralla 18.9.2013

Suomalainen metsä tarjoaa tulevaisuudessa uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joiden ympärille on rakentumassa monipuolinen yritysverkosto. Rakennemuutoksesta voivat hyötyä myös pienet ja keskisuuret yritykset, sillä kaikki liikeideat eivät sovellu kansainvälisille konserneille.

Wirma Lappeenranta Oy:n koordinoiman Uusiutuva metsäteollisuus –osaamisklusterin valtakunnallinen seminaarikiertue rantautui Imatralle 18.9.2013. Sen tavoitteena oli kertoa alan yrityksille metsän ja puun uusista mahdollisuuksista. Seminaarissa oli yli 60 osallistujaa alan yrityksistä ja organisaatioista.

”Haluamme nostaa esille metsäteollisuuden rakennemuutoksen positiivisia mahdollisuuksia ja herättää keskustelua alueen yrityksissä. Meillä on kaikki edellytykset olemassa; vankka metsäteollisuuden osaaminen, raaka-aineet, materiaalivirtojen ohjaus sekä alaan liittyvää tutkimusta”, toimitusjohtaja Aki Keskinen Imatran Seudun Kehitysyhtiöstä sanoo.

”Jotta biotalouden ympärille syntyy uusia arvoketjuja ja tuotteita, täytyy pitää huolta myös perusmetsäteollisuudesta, jonka ympärille uusi liiketoiminta kehittyy. Yhteistyömahdollisuuksien kartta on laaja, ja sieltä jokaisen yrityksen pitää löytää oma roolinsa”, liiketoiminnan kehitysjohtaja Kaija Pehu-Lehtonen Metsä Fibre Oy:stä muistuttaa. ”Metsäteollisuudella on jo nyt luontevaa yhteistyötä ja kumppanuuksia erilaisten palveluyrittäjien ja teknologiatoimittajien kanssa”, hän jatkaa.

Uusia mahdollisuuksia tuo muun muassa biojalostus eli puusta, puun kuoresta tai muusta metsäbiomassasta valmistettavat uudet tuotteet sekä teknologia eli koneet ja laitteet, joilla biomassaa korjataan, kuljetetaan tai jalostetaan uusiksi tuotteiksi. Aivan uudenlaisia, korkean jalostusasteen tuotteita voivat olla esimerkiksi kosmetiikka, lääkkeet, polttoaineet ja älypaperi.

”Useimmat puusta lähtöisin olevat sivuvirrat hyödynnetään vähintään energiana. Jalostusarvon on siis oltava parempi kuin energia-arvo. Uusille tuotteille on aina löydettävä liiketoimintacase eli tuotteille ostajat, markkinat ja tuotantoon tarvittavat investoinnit”, Pehu-Lehtonen muistuttaa.

”Biotalouden merkitys Suomen taloudelle kasvaa merkittävästi tulevaisuudessa. Sitä kuinka paljon, on vielä vaikea ennustaa. Jätteiden kierrätys lisääntyy ja yrityksiä perustetaan muun muassa biotalouden polttoaineiden tuotantoon. Lisäksi mm. pakkausteollisuus on siirtymässä muovista uusiutuviin materiaaleihin”, Keskinen kertoo.

Uusiutuva metsäteollisuus -osaamisklusteri järjestää kiertueen yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön Metsäalan strategisen ohjelman, Finnish Bioeconomy Cluster FIBIC Oy:n ja VTT:n kanssa. Seminaarisarjassa kerrotaan metsän liiketoimintamahdollisuuksista ja siitä, miten alalle lähteviä yrittäjiä voidaan tukea heidän liiketoiminnassaan muun muassa Uusiutuva metsäteollisuus -osaamisklusterin hankkeiden avulla.

Uusiutuva metsäteollisuus-osaamisklusteri