YT-neuvottelut

OTSO METSÄPALVELUT IRTISANOO JA LOMAUTTAA HENKILÖSTÖÄÄN

OTSO Metsäpalvelut aloitti YT -neuvottelut kesäkuussa 2014. Neuvottelut päättyivät tiistaina 26.8.2014. Työnantaja esittää 10 toimihenkilön irtisanomista, kohdennettuja lomautuksia ja koko henkilöstön lomautusta loppuvuoden aikana kahdeksi viikoksi.

 Toimenpiteiden perusteeksi työnantaja ilmoitti tuotannolliset ja taloudelliset syyt.

– Metsäalan asiantuntijat pitävät toimenpiteitä kohtuuttomina ja toimenpiteiden kohdentamista vääränä, kertoo pääluottamusmies Heikki Nivala.

– Esitetyt toimenpiteet vähentävät OTSO Metsäpalvelujen tuloja merkittävästi ja sitä kautta heikentävät edelleen työnantajan toimintamahdollisuuksia.

– Metsäalan asiantuntijat pitävät välttämättömänä, että työnantaja ja lainsäätäjä vastaavat murrosvaiheen vaikeuksista esimerkiksi varmistamalla OTSO Metsäpalveluiden terveen rahoituspohjan ja tarvittaessa realisoimalla tuottamatonta pääomaa, toteaa Heikki Nivala.

Laki Suomen metsäkeskuksesta on ollut voimassa vuoden 2012 alusta. Muutoksen yhteydessä päätettiin, että metsäkeskuksen metsäpalvelut eli nykyinen OTSO eriytetään metsäkeskuksen muusta toiminnasta. Tarkoitus oli, että metsäpalvelut toimivat markkinaehtoisesti ja hankkivat tulonsa ns. vapailta markkinoilta. Metsäpalveluiden markkinat ovat murroksessa, eikä kilpailu ole vakiintunut mm. lainsäädännön eriaikaisen voimaantulon vuoksi.  Markkinatilanne on edelleen vaikea ja se näkyy OTSO Metsäpalveluiden toiminnassa.

Meton puheenjohtajan Håkan Nystrandin mukaan tulevaisuuden uhkana on Kemera – lainsäädännön (kestävän metsätalouden rahoituslain) mahdolliset muutokset ja rahoituksen väheneminen vuoden 2015 valtion talousarviossa.

– Käytettävissä olevalla Kemera –rahoituksella on suora vaikutus metsänomistajan aktiivisuuteen käynnistää mm. ojitusalueiden hoito- ja mittavia tiehankkeita, Nystrand toteaa.

– On syytä pitää mielessä, että näillä hankkeilla on myös merkittäviä paikallisia työllisyysvaikutuksia ja ne ovat keskeisiä perusinvestointeja tulevaisuuden puun saantiin.