Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö: Metsien kestävä käyttö tuo Suomelle euroja ja hyvinvointia

Kansallinen metsästrategia 2025 kertoo metsäpolitiikan lyhyen aikavälin tavoitteet ja toimet. Strategia valmistellaan metsäalan toimijoiden yhteistyössä tämän vuoden kuluessa. Pohjana toimii keväällä hyväksytty valtioneuvoston metsäpoliittinen selonteko, josta löytyy metsäpolitiikan tavoitteet aina vuoteen 2050 saakka. 

– Metsäalalla on meneillään positiivinen vire. Se näkyy investoinneissa, jotka ovat suomalaisen biotalouden kehittymisen kannalta elintärkeitä, toteaa maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo. 

“Metsien kestävä hoito ja käyttö on kasvavan hyvinvoinnin lähde.” Näin kuuluu metsästrategian visio, joka on sama kuin selonteossa. Visio korostaa metsistä saatavaa monipuolista hyvinvointia ja sitä, että metsät tarjoavat ratkaisuja ihmisten ja yhteiskunnan tarpeisiin. 

Metsäneuvosto keskusteli 23.9. strategian päämääristä, joiden avulla visiosta tehdään totta. Myös nämä ovat samat kuin selonteossa: 

1.    Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö metsiin perustuville liiketoiminnoille. 
2.    Metsäala ja sen rakenteet uudistuvat ja monipuolistuvat. 
3.    Metsät ovat aktiivisessa, kestävässä ja monipuolisessa käytössä. 

Tavoitteiden toteutuminen edellyttää, että koko metsäala on kilpailukykyistä, se kasvaa ja uudistuu, ja että sen pariin hakeutuu monipuolisia osaajia myös tulevaisuudessa. Kotimaassa pyritään joustavaan, asiakaslähtöiseen hallintoon. Kansainvälisen metsäpolitiikan yksi tärkeimpiä tavoitteita on puolestaan kertoa metsän käytön tuomista hyödyistä Suomen ulkopuolella. Samalla taataan, että metsiä käytetään sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Metsäala laajenee perinteisestä metsäteollisuudesta kemian- ja energiateollisuuteen sekä palveluihin. 

Suomen metsistä noin 60 prosenttia on yksityisomistuksessa. Niiden joukkoon mahtuu myös unohdettuja metsiä, jotka ovat jääneet vaille hoitoa. Metsäalan kannalta on tärkeää kannustaa metsänomistajia huolehtimaan omaisuudestaan ja tekemään sitä koskevia aktiivisia valintoja, päätyvätpä he sitten talouskäyttöön, suojeluun tai maiseman säilytykseen. Tärkeintä on, että valinta tehdään tietoisesti ja harkiten. 

Noin 20 prosenttia maamme tavaraviennistä on puuperäisiä tuotteita. Suomen puuta jalostava teollisuus on laajentunut ja kansainvälistynyt. Samalla se on muuttunut yhä riippuvaisemmaksi globaaleista trendeistä ja markkinoista. Siksi Suomen metsätalouden ja -politiikan on erityisen tärkeää elää ajan mukana. Metsä on yksi tärkeimmistä luonnonvaroistamme, kun siirrytään fossiilitaloudesta kohti biotaloutta. 

Metsäpoliittisessa selonteossa ja kansallisessa metsästrategiassa kootaan ja sovitetaan yhteen metsiä koskevat linjaukset. Strategiassa metsäalaan lasketaan puuta jalostavan teollisuuden lisäksi myös metsistä saatavat aineettomat tuotteet ja palvelut.