Maa- ja metsätalousministeriö / Metsäkeskus

Maa- ja metsätalousministeriö: Suomen metsäkeskuksen uudistaminen jatkuu

Suomen Metsäkeskuksen julkiset palvelut -yksikköä uudistetaan. Yksikkö tarjoaa metsänomistajille ja metsäalan organisaatioille metsien hoitoon ja käyttöön liittyviä palveluja. Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen asiasta. Edellisen kerran metsäkeskusta uudistettiin vuonna 2012, jolloin alueelliset Metsäkeskukset muuttuivat yhdeksi valtakunnalliseksi organisaatioksi.

Metsäkeskuksen kehittämistä jatketaan siten, että julkisen palvelun yksikön toiminta perustuu jatkossa alueiden sijaan valtakunnallisille prosesseille. Palveluiden alueellinen saatavuus turvataan siten, että metsäkeskuksella on kattavasti palvelualueita ja -pisteitä ympäri maan.

Uudet maakunnalliset metsäneuvostot tuovat jatkossa maakunnan näkemystä metsäkeskuksen toimintaan ja edistävät metsätalouden alueellista yhteistyötä. Maakunnalliset metsäneuvostot hoitavat lakimuutoksen jälkeen tehtäviä, joista nykyään vastaavat metsäkeskuksen alueneuvottelukunnat ja alueelliset metsäneuvostot.

Metsäkeskuksen perustehtävät säilyvät ennallaan. Sen tärkeimpiä tehtäviä ovat metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen, metsälainsäädännön toimeenpano sekä metsätiedon kerääminen, ylläpito ja jakelu. Lakimuutoksen on tarkoitus astua voimaan 1.1.2015.

Metsäkeskuksen uudistamista jatketaan tämän lakimuutoksen jälkeen yhtiöittämällä metsäkeskuksen liiketoimintayksikkö. Asian valmistelua jatketaan maa- ja metsätalousministeriön ja valtioneuvoston kanslian yhteistyönä. Tavoitteena on saada yhtiöittämislaki voimaan vuoden 2016 alussa.