Metsäalan kone- ja autokustannusindeksi 2013 / Tilastokeskus

Metsäkoneiden kustannukset laskivat 0,4 prosenttia viime vuoden syyskuusta

Tilastokeskuksen mukaan metsäkoneiden kustannukset laskivat 0,4 prosenttia vuoden 2013 syyskuusta vuoden 2014 syyskuuhun. Ilman polttoainetta kustannukset nousivat 0,9 prosenttia. Metsätraktoreiden kustannukset laskivat 0,4 ja hakkuukoneiden kustannukset 0,3 prosenttia vuodessa. Puutavarayhdistelmän kustannukset nousivat 0,1 ja hakkurien laskivat 1,4 prosenttia vuodessa.

Metsäalan kone- ja autokustannusindeksien vuosimuutokset 1/2010 – 9/2014, %:

mekki_2014_09_2014-10-20_tie_001_fi_001

Metsäkoneiden kustannusten laskuun vaikutti erityisesti polttoaineen halpeneminen vuoden aikana. Kustannusten laskua hillitsi etenkin työvoimakustannusten nousu.

Lähde: Metsäalan kone- ja autokustannusindeksi, Tilastokeskus