Metsä Wood / YT-neuvottelut

Metsä Wood karsimassa 140 henkilötyövuotta

Metsä Groupin puutuoteliiketoiminnasta vastaava Metsä Wood käynnistää tulosparannusohjelman. Osana ohjelmaa alkavat yhteistoimintaneuvottelut.

Henkilöstön vähentämistarpeeksi Metsä Wood arvioi yhteensä noin 200 henkilötyövuotta, josta vähennystarve Suomessa on noin 140 henkilötyövuotta.

Vähennykset suunnitellaan toteutettavan vaiheittain seuraavien kahden vuoden kuluessa. Vähennykset tuotannon henkilöstössä kaavaillaan toteutettavan pääosin eläköitymisten kautta.

Yt-neuvottelut alkavat osassa Metsä Woodin yksiköistä ensi viikolla ja päättyvät arviolta joulukuun viimeisillä viikoilla.

– Toistaiseksi neuvottelut eivät koske kaikkia yhtiön yksiköitä. Työantajan esittämän tavoiteorganisaation rakentaminen on kuitenkin pitkäjänteistä puuhaa, joten varmaan jokainen laitos tullaan käymään läpi, arvioi toimihenkilöiden luottamusmies Jari Hämäläinen Metsä Woodin Punkaharjun tehtaalta. Esimerkiksi Punkaharjua neuvottelut eivät tällä haavaa koske.

Tavoiteorganisaatiossa siirrytään tiimiajatteluun

Toimihenkilöihin vaikuttaa muun muassa työnantajan suunnittelema siirtyminen kohti tiimiajattelua, joka aiheuttaa vähennystavoitteita tuotannollisessa työnjohdossa, Hämäläinen kertoo.

Lisäksi yhtiö suunnittelee myynnin ja logistiikkatoimintojen siirtämistä Lahdesta Lohjalle sekä kunnossapidon ulkoistamista Lohjalla.

Vuoden 2013 keväällä Metsä Wood kävi yt-neuvottelut, joiden päätteeksi irtisanottiin 73 henkilöä. Osa vähennyksistä toteutettiin määräaikaisuuksien päättämisellä ja eläkejärjestelyillä. Yt-menettelyn ulkopuolelle jäivät tuolloin sahat ja sahatavaran jatkojalostusyksiköt sekä näiden myyntitoiminnot.

Sahatavaraa, vaneria, viilulaminaattia ja liimapuuta valmistava Metsä Wood työllistää kaikkiaan noin 2 500 henkilöä.