Metsäntutkimuslaitos / Nimitykset

Leena Paavilainen Metsäntutkimuslaitoksen johtoon

7261

Ylijohtaja Hannu Raitio siirtyy virkavapaalle Metlan ylijohtajan tehtävästä hoitaakseen Luonnonvarakeskuksen perustamishankkeen projektinjohtajan tehtävää 1.11.2013 – 30.10.2014. Virkavapauden aikana ylijohtajan tehtävää hoitaa tutkimusjohtaja Leena Paavilainen. Ylijohtajan virka siirtyy Joensuuhun 1.1.2014 valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan.

Luonnonvarakeskus aloittaa toimintansa 1.1.2015. Metsäntutkimuslaitos, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos sekä Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tiken tilastot yhdistyvät Luonnonvarakeskukseksi, josta tulee Suomen toiseksi suurin tutkimuslaitos. Luonnonvarakeskuksen perustaminen vahvistaa tutkimusta ja luo ainutlaatuisen sekä monitieteisen osaamiskeskittymän, jota tarvitaan tulevaisuuden biotalouden ja siihen pohjautuvan hyvinvoinnin rakentamisessa. Luonnonvarakeskus toimii asiakasläheisesti ja tuottaa tietoon ja osaamiseen perustuvia tuote- ja palveluratkaisuja. Yhdistyminen tuo myös toiminnallista tehokkuutta ja helpottaa tutkimusinfrastruktuurien ylläpitoa ja kehittämistä sekä tehostaa tietovarantojen, seurantojen ja tilastojen hyödyntämistä ja jalostamista.