Metsäenergia / Metsälehti / Yleiset Uutiset

Metsäenergian hintaseuranta verkkoon

Metsäkustannus on avannut metsäenergian hintaseurannan osoitteessa www.metsalehti.fi/metsaenergia.

Seurantayksikkö on energiasisällön eli megawattitunnin eurohinta käyttöpaikan portilla. Seurantajakso on kuukausi.

Palvelussa on kaksi hintaindeksiä, PIX Forest Biomass Finland ja PIX Pellet Nordic. Hintaindeksit toimittaa Foex Indexes Oy, joka on suomalainen, metsäteollisuustuotteiden hintaseurantaan erikoistunut yritys. Indeksien laskennassa käytettäviä hintoja kerätään sekä ostajilta että myyjiltä.

PIX Forest Biomass Finland -indeksi perustuu Suomessa metsähakkeella (metsätähde, runkopuu, kokopuu, kannot) sekä teollisuuden sivutuotepurulla ja -kuorella käytävän kaupan hintoihin. Metsähakkeelle, purulle sekä kuorelle on omat alaindeksinsä.

PIX Pellet Nordic -indeksi sisältää teollisen mittakaavan pellettien hintoja Pohjoismaissa sekä muualla Itämeren altaan alueella.

”Metsäenergian käyttömäärät ovat voimakkaan kasvun vaiheessa. Uusi palvelu lisää metsäenergian hinnoittelun läpinäkyvyyttä ja osaltaan auttaa Suomea saavuttamaan uusiutuvan energian käyttötavoitteensa”, kehittämispäällikkö Mikko Häyrynen Metsäkustannuksesta toteaa.

Foex Indexes on tuottanut hintaindeksejä metsäteollisuuden ja finanssimaailman käyttöön vuodesta 1996. Toiminta alkoi sellu-, paperi-, kartonki- ja kierrätyskuituindekseillä, ja on laajentunut puupitoisiin bioenergiatuotteisiin, pelleteihin ja uusimpana aluevaltauksena Suomen metsäenergiaan.

”Sekä metsähakkeen että pelletin hintatiedot ovat nyt erittäin kattavia ja indeksit seuraavat luotettavasti hintojen muutoksia”, toimitusjohtaja Timo Teräs Foex Indexes Oy:stä lupaa.

Kumpaakin nyt julkaistavaa indeksiä käytetään yritysten välisen kaupan viitehintana, ja käyttö lisääntynee myös finanssisektorilla. Foex muistuttaa, että indeksien kaupallinen hyödyntäminen vaatii aina erillisen sopimuksen Foexin kanssa.