Yleiset Uutiset

Puutuoteteollisuus ry yhtenäistää puutuoteteollisuuden edunvalvonnan ja varmistaa biotalouden kasvua

Puutuoteteollisuuden edunvalvonta ja tutkimuksen koordinointi keskittyy jatkossa Puutuoteteollisuus ry:hyn. Uudelleen organisoinnin yhteydessä Puutuoteteollisuus ry siirtyy Metsäteollisuus ry:n toimialajärjestöksi.

Puutuoteteollisuus ry:n toimitusjohtajaksi on nimitetty Matti Mikkola. Mikkolalla on monipuolinen kokemus puutuoteteollisuuden tuotannon, myynnin ja markkinoinnin, liiketoiminnan kehittämisen ja tutkimuksen johtotehtävistä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Jäsenille ja sidosryhmille yhdistyminen ja toiminnan tiivistyminen tuo kaivattua lisäarvoa. Toimialan yritysten vuodenvaihteessa tekemän edunvalvonnan ja organisoitumisen analyysi toi esille, että puutuoteteollisuuden edunvalvonta on hajanaista ja tehotonta.

– Haluamme suomalaiselle puutuoteteollisuudelle vahvan ja yhtenäisen äänen varmistamaan alan kasvua ja kansainvälistymistä. Puurakentamisessa ja siihen liittyvissä ratkaisuissa on valtavasti potentiaalia sekä kotimaisilla että kansainvälisillä markkinoilla. Puutuotteiden käytön edistämistä ja tunnettuutta on vauhditettava nykyistä voimakkaammin, Puutuoteteollisuus ry:n toimitusjohtaja Matti Mikkola painottaa.

Alan tutkimusta ja osaamista koordinoimalla puutuoteteollisuus kohdistaa tutkimuksen kärjen tukemaan ja mahdollistamaan puutuotteiden kasvavaa käyttöä. Voimakkaasti säänneltyjen rakentamisen tuotteiden hyväksyttävyyden ja käytön edistäminen vaativat teollisuudelta yhteisiä ponnistuksia sekä tuote- ja materiaalipohjaista edunvalvontaa lainsäädäntö- ja standardisointityössä. Työ ei rajoitu ainoastaan Suomeen, vaan alan yhteistyö on tärkeää sekä kansallisesti että Euroopassa.

Puutuoteteollisuus biotalouden ydintä

Puutuoteteollisuus varmistaa osaltaan biotalouden toteutumista, mikä tuo kaivattuja työpaikkoja ja vientituloja. – Puutuoteteollisuus on biotalouden ydintä ja yksi sen mahdollistajista. Puutuotteiden kasvava käyttö lisää raaka-ainevirtaa mekaanisen metsäteollisuuden tehtaille ja samalla tukee biotuoteteollisuuden kasvua. Lisäksi puutuotteet ovat kierrätettäviä, ja ne edistävät ympäristön ja ihmisten hyvinvointia, painottaa Matti Mikkola.

Suomalainen puutuoteteollisuus muodostuu useasta osasta, joilla yhteisenä nimittäjänä on uusiutuva ja ekologinen materiaali, puu. Saha- ja levyteollisuus edustaa tällä hetkellä puutuoteteollisuuden vientipainotteista teollisuutta. Rakennuspuusepänteollisuuden ja puusepänteollisuuden alan yritykset muodostuvat voimakkaammin kotimaan markkinoihin keskittyvistä yrityksistä, kuten puuelementtien- ja rakenneratkaisujen toimittajista, ovi- ja ikkunavalmistajista, infrarakentamisen toimijoista, kalustevalmistajista sekä huonekaluteollisuudesta.

Jäsenkunnan laajentaminen uusilla yrityksillä ja yhdistyksillä on parhaillaan käynnissä. Tällä hetkellä uuden Puutuoteteollisuus ry:n jäseniä ovat puutuoteteollisuudesta Metsä Wood, Stora Enso Wood Products, UPM Timber (sahatoimiala) ja UPM Plywood (vaneritoimiala) sekä Versowood Group. Puusepänteollisuuden puolelta jäseninä ovat Alavus Ikkunat Oy, Domus Yhtiöt Oy, Inwido Finland Oy, Lammin Ikkuna Oy, Novart Oy, Ovesta Oy, Skaala Oy ja Topi-Kalustaja Oy.