OTSO Metsäpalvelut / YT-neuvottelut

OTSO IRTISANOO 27 TOIMIHENKILÖÄ

Otso Metsäpalvelut päätti yt-neuvottelut 6 viikon minimineuvotteluajan jälkeen tiistaina

14. huhtikuuta. Neuvotteluiden seurauksena OTSOsta irtisanotaan 27 henkilöä. Metsäasiantuntijoista vähennetään kaikkiaan 19, joista eläkejärjestelyjen kautta poistuu 8 henkilöä. Lisäksi muina loppuvuoden 2015 säästötoimina saatetaan tarkastella lomautuksia.

Henkilöstöä vähennetään palveluiden tuottamisesta. Irtisanottavat ovat metsäpalveluesimiehiä, jotka suunnittelevat ja toteuttavat metsänomistajien tilaamia töitä, kuten metsäteiden perusparannuksia, kunnostusojituksia ja suometsien hoitoa sekä laativat metsäsuunnitelmia. Jo yt – neuvotteluiden aikana Otsosta on irtisanoutunut 20–30 henkilöä, jotka ovat siirtyneet muiden työantajien palvelukseen.

– Otson tulevaisuuden kannalta on nyt keskeistä se, pystytäänkö organisaatiorakenteesta rakentamaan riittävän tehokas, toteaa Metsäalan Asiantuntijoiden pääluottamusmies Heikki Nivala.

– Mikäli hallinto on liian raskas, tehokkuutta on vaikea saavuttaa.

Metsäasiantuntijoiden mukaan Otson tulevaisuus on myös vahvasti sidoksissa Kemera -rahoitukseen ja siihen, miten metsätalouden palvelumarkkinat ylipäätään Suomessa kehittyvät.

– Nyt on jatkon kannalta erittäin tärkeää, että valtio tarjoaa metsänomistajille porkkanaksi alkurahoitusta metsien perusparannusinvestointeihin, sanoo Otson metsäasiantuntijoiden luottamusmies Hannu Latva-Hirvelä. – Rahoitus aktivoi suoraan metsänomistajia käynnistämään esimerkiksi tärkeitä tiehankkeita, joilla on merkitystä mm. tulevaisuuden puun saantiin.

Laki Suomen metsäkeskuksesta astui voimaan vuoden 2012 alusta. Samalla metsäkeskuksen metsäpalvelut eli nykyinen OTSO eriytettiin metsäkeskuksen muusta toiminnasta. Tarkoitus oli, että metsäpalvelut hankkivat tulonsa ns. vapailta markkinoilta. Metsäpalveluiden markkinat ovat murroksessa, eikä kilpailu ole vakiintunut mm. lainsäädännön eriaikaisen voimaantulon vuoksi. Vaikea markkinatilanne on näkynyt OTSO Metsäpalveluiden toiminnassa.