Luonnonvarakeskus / Yleiset Uutiset

Saha- ja selluteollisuus suurimmat raakapuun käyttäjät vuonna 2014

Metsäteollisuus käytti raakapuuta vuonna 2014 saman verran kuin vuotta aiemmin. Kotimaisen raakapuun käyttö kasvoi edellisvuodesta 2 prosenttia, kun taas tuontiraakapuun väheni 11 prosenttia. Tuontipuun osuus oli 14 prosenttia.

Metsäteollisuus käytti vuonna 2014 tuotteidensa valmistukseen raakapuuta kaikkiaan 63,9 miljoonaa kuutiometriä eli saman verran kuin vuotta aiemmin ja 6 prosenttia enemmän kuin edeltäneellä viisivuotiskaudella keskimäärin. Lisäksi metsäteollisuudessa hyödynnettiin 9,2 miljoonaa kuutiometriä pääosin saha- ja vaneriteollisuudessa syntynyttä haketta ja purua, joiden käyttö kasvoi edellisvuodesta 8 prosenttia.

ca7ffeb6-1d2b-4b18-972e-43ceb29afff3

 

f170abaa-3148-44bc-9812-b98d2130e482

– Etenkin massa- ja paperiteollisuudessa toteutetut kapasiteetin leikkaukset ovat vähentäneet teollisuuden käyttämän raakapuun määrää. Huippuvuosina 2006–2007 metsäteollisuudessa kului raakapuuta yli 75 miljoonaa kuutiometriä eli 13 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin 2010-luvun alkupuolella keskimäärin, tutkija Esa Ylitalo Luonnonvarakeskuksesta kertoo.

Kotimaista raakapuuta metsäteollisuus jalosti viime vuonna yhteensä 55,0 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 2 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Tuontipuun käyttö taas supistui 11 prosenttia 8,9 miljoonaan kuutiometriin, josta yli puolet oli lehtikuitupuuta. Raakapuun kokonaiskäytöstä tuontipuulla katettiin 14 prosenttia. Suurimmillaan tuontipuun käyttö oli vuonna 2006 (19,2 milj. m³), jolloin sen osuus kokonaiskäytöstä oli neljännes.

Raakapuuta kului eniten Kaakkois-Suomessa

Toimialoittain tarkasteltuna eniten raakapuuta kului selluteollisuudessa, 29,5 miljoonaa kuutiometriä (–3 % edellisvuodesta). Sahateollisuus kulutti puuta seuraavaksi eniten, 23,6 miljoonaa kuutiometriä (+4 %). Mekaanisten massojen valmistus vei puuta 6,5 miljoonaa ja vanerin 2,8 miljoonaa kuutiometriä; molemmilla toimialoilla puun käyttö pysyi edellisvuoden tasolla.

Eniten eli lähes kolmasosan raakapuusta (19,9 milj. m³) kulutti Kaakkois-Suomen metsäteollisuus, mikä oli yli kolme kertaa enemmän kuin seuraavaksi suurimmalla käyttöalueella Lounais-Suomessa. Tuontipuusta Kaakkois-Suomessa kului 70 prosenttia.