FSC®-sertifikaatti / UPM

UPM edistää FSC-metsäsertifiointia Suomessa

UPM isännöi tänään kansainvälisen metsäsertifiointijärjestön FSC:n pääjohtaja Kim Carstensenin vierailua yhdessä FSC Suomen kanssa. FSC (Forest Stewardship Council) edistää ympäristön kannalta hyvää, sosiaalisesti hyödyllistä ja taloudellisesti kannattavaa metsänhoitoa. FSC-sertifikaatti puolestaan kertoo kuluttajalle, että tuotteessa käytetty puu on peräisin vastuullisista lähteistä.

UPM toimii aktiivisessa yhteistyössä sekä kansainvälisen että FSC Suomen kanssa edistääkseen FSC-sertifioidun puun määrää tuotannossaan sekä lisätäkseen FSC-metsäsertifioinnin ja siihen liittyvien vastuullisuusnäkökulmien tunnettuutta Suomessa sekä maailmalla. UPM on FSC-sertifioinut omia metsiään Suomessa ja puuplantaasejaan Uruguayssa. UPM:n tavoite Suomessa on, että yksityisten metsänomistajien olisi entistä helpompaa liittyä järjestelmään ja täyttää siihen liittyvät standardit ja kriteerit.

”Pyrimme muuttamaan ryhmäsertifioinnin pelisääntöjä ja yleisesti vähentämään byrokratiaa”, sanoo UPM:n kansainvälisistä metsäasioista vastaava johtaja Timo Lehesvirta. ”Osallistuimme nykyisen metsästandardin laatimiseen muutama vuosi sitten, koska halusimme parantaa sen soveltuvuutta Suomen olosuhteisiin, ja sitä työtä tässä nyt jatketaan”, Lehesvirta kuvailee.

Pelisääntöjen selkeyttäminen on sekä UPM:n että FSC:n tavoitteena. Yhteiset tavoitteet toivatkin Kim Carstensenin Suomeen. ”Maailmanlaajuisesti johtava metsäsertifiointijärjestelmä FSC on toistaiseksi näkynyt Suomessa varsin vähän. On tärkeää, että myös Suomesta saadaan jatkossa FSC-sertifioituja tuotteita vastamaan kasvavaa kysyntää”, Kim Carstensen sanoo.

”Kuluttajat maailmalla tietävät Suomen metsätaloudesta kovin vähän. Samaan aikaan kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia tuotteiden alkuperästä ja tuotannon vastuullisuudesta.  Menestyäkseen kilpailluilla markkinoilla suomalaisen metsäsektorin on pystyttävä viestimään vastuullisuudesta uskottavasti”, täydentää FSC Suomen pääsihteeri Anniina Kostilainen.

FSC:n vierailulla keskustellaan yhteisistä kehittämisteemoista ja tutustutaan suomalaiseen FSC-metsätalouteen käytännössä UPM:n metsäpalstoilla Janakkalassa. Metsävierailulle osallistuu myös FSC Suomen hallituksen jäseniä sekä ympäristöjärjestöjen edustajia.