Yleiset Uutiset

Hallitus ratkaisemassa puun tulevaa saatavuutta

Suomen hallituksen nyt esittelemillä työkaluilla parannetaan puun saatavuutta tulevaisuudessa. Linja on hyvä, koska akuuttia hätää puun saannissa teollisuudella ei ole. Puuta saisi vaikka heti huomattavasti nykyistä enemmän, kunhan sitä yrittäisi ostaa, sanoi MTK:n elinkeinopäällikkö Marko Mäki-Hakola Metsänomistaja-viikon avaustilaisuudessa Raisiossa.

Hallitus on tällä viikolla esitellyt keinojaan talouden ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Linjaukset ovat luontevaa jatkoa hallitusohjelman kärkihankkeille.

– Työkalut ovat samalla sekä kovia että tulevaisuuden uskoa luovia. Kilpailukykyä ja biotalouden edellytyksiä parantavat toimet edistävät välttämättömiä investointeja kotimaahan. Samalla varmistetaan tulevaisuuden vientituloja, vähennetään riippuvuutta mm. tuontipolttoaineista sekä oikaistaan Suomen talous jälleen oikealle kurssille, Mäki-Hakola iloitsee.

– Talkoisiin maamme tulevaisuuden parantamiseksi osallistuu jokainen. Silmien ummistaminen uudistusten välttämättömyydestä olisi tosiasioiden kieltämistä. Onneksi hallitus ei ole lähtenyt vain leikkauslinjalle. Viime viikolla esitellyt miljardin euron kohdennukset toimenpiteisiin, joilla maamme kilpailukyky paranee myös tulevaisuudessa, ovat tulevaisuuden uskoa luovia.

Hallitus asetti tavoitteekseen puun käytön lisäämisen 15 miljoonalla kuutiometrillä. – Tavoite on realistinen ja oikeilla toimenpiteillä saavutettavissa. Puun saatavuudessa ei tule olemaan ongelmia. Metsänomistajilla olisi välittömästä valmius myydä puuta huomattavasti nykyistä enemmän – kysyntä vain puuttuu, Mäki-Hakola muistuttaa.

Puumarkkinoiden kehittämisessä pitääkin erottaa nykyhetki ja tulevaisuus toisistaan. Vaikka puuta on nyt hyvin tarjolla, käytön kasvaminen 15 miljoonalla kuutiometrillä vaatii esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista. Metsätalousyrittäjyyden edistäminen kannustimilla on tärkeää. Esimerkiksi sukupolvenvaihdosten edistäminen sekä yrittäjävähennys parantavat yrittäjyyden edellytyksiä. Byrokratian purkaminen sekä tieverkon kunnostaminen luovat tehokkuutta ja parantavat alan kilpailukykyä.

Hallituksen tavoite parantaa maamme tulevaisuuden kilpailukykyä on oikea. Metsäsektorin lisäinvestointeja syntyy, jos maamme on kilpailukykyinen muihin maihin verrattuna.

Mäki-Hakola kehottaa myös päättäjiä tarkasti suodattamaan kuulemiaan seireenien lauluja. – Jos joku taho esittää metsätalousyrittäjille keppiä tai veronkiristyksiä puun markkinoille tulon edistämiseksi, kannattaa miettiä uskooko oikeasti yrittäjyyden edellytysten paranevan kustannuksia lisäämällä?