FSC®-sertifikaatti / UPM

Jo yli 100 000 hehtaaria yksityismetsiä UPM:n FSC®-ryhmässä

UPM:n yksityisille metsänomistajille suunnattu FSC®-ryhmäsertifikaatti on ylittänyt 100 000 hehtaarin rajapyykin. UPM on tarjonnut FSC-sertifiointipalvelua metsänomistaja-asiakkailleen vuodesta 2012. Yksityiselle metsänomistajalle UPM:n FSC-ryhmäsertifikaatti (FSC® C109750) tarjoaa luotettavan ja kansainvälisesti tunnetun tavan osoittaa, että hänen metsäänsä hoidetaan vastuullisesti ja viimeisimmän tiedon mukaisesti.

FSC-sertifiointi soveltuu parhaiten keskikokoisille ja sitä suuremmille metsätiloille, jolloin metsänomistaja saa täyden hyödyn ryhmäsertifikaatin tuomista eduista. “Yhä useampi metsänomistaja on kiinnostunut sertifioimaan metsänsä FSC-standardin mukaan, sillä  FSC-sertifioidulla puulla on hyvä kysyntä”, UPM:n Puunhankinnan ja metsätalouden avainasiakaspäällikkö Eija Kuusisto toteaa. “UPM edistää FSC-sertifioinnin laajenemista Suomessa. FSC-sertifioitu puu tukee liiketoimintojemme mahdollisuuksia tiukasti kilpailluilla lopputuotemarkkinoilla, joten haluamme kasvattaa FSC-sertifioidun kuidun hankintaa erityisesti UPM:n tehtaiden lähiympäristössä”, Kuusisto jatkaa.

UPM:n koko metsäomaisuus PEFC-sertifioitiin jo vuonna 2000 ja vuonna 2011 FSC-sertifioimme yhtiön metsistä noin 400 000 hehtaaria. “UPM:n omien metsien sertifiointi varmistaa henkilöstömme ja yrittäjiemme FSC-osaamisen, jota hyödynnämme yksityismetsänomistajien eduksi”, Kuusisto  toteaa.

FSC kertoo metsien vastuullisesta hoidosta. Lopputuotteessa FSC-merkki on viesti, että puuraaka-aine on hankittu vastuullisesti hoidetuista metsistä. Kolmansien osapuolien todentamat ympäristösertifikaatit ja -merkit ovat UPM:lle yksi tapa kertoa vastuullisesta toiminnasta, helpottaa asiakkaiden valintaa ja jakaa tietoa sidosryhmille. Yhtiö tarjoaakin laajan valikoiman sertifioituja tuotteita.

“Kuluttajien tietoisuus ja FSC-sertifioitujen tuotteiden kysyntä kasvaa jatkuvasti. FSC on maailmalla suosittu järjestelmä ja on hienoa, että FSC laajenee Suomessa”, sanoo FSC Suomen pääsihteeriAnniina Kostilainen.

UPM tekee aktiivisesti yhteistyötä sekä kansainvälisen että FSC Suomen kanssa FSC-sertifioitujen metsien määrän sekä siihen liittyvien vastuullisuusnäkökulmien tunnettuuden edistämiseksi Suomessa sekä maailmalla. Suomessa UPM:n tavoite on, että yksityisten metsänomistajien olisi helppo liittyä järjestelmään ja täyttää siihen liittyvät vaatimukset.