OTSO Metsäpalvelut

Otso Metsäpalveluiden yhtiöittämiseen lisäaikaa

Suomen metsäkeskuksen liiketoimintayksikön eli Otso Metsäpalveluiden yhtiöittämiseen ollaan esittämässä lisäaikaa vuoden 2016 loppuun. Nykyisen metsäkeskuslain takaraja liiketoimintayksikön irrottamiselle on 31.12.2015, johon mennessä liiketoimintayksiköstä on ollut tarkoitus muodostaa valtion omistama markkinoilla toimiva kannattava osakeyhtiö.

Otso on toteuttanut sille vuonna 2014 laadittua rakenneuudistus- ja liiketoimintasuunnitelmaa sovitun mukaisesti. Toimintaa on sopeutettu vuoden 2015 aikana tavoitteena 5 miljoonan euron kustannussäästöt. Yhtiöittämiseen tähtäävä prosessi on kuitenkin vielä kesken.

Lisäaikaa tarvitaan yhtiöittämisen valmisteluun liittyvien rakenteellisten ja järjestelmiin liittyvien uudistusten loppuunsaattamiseksi Otsossa. Liiketoiminta Suomen metsäkeskuksessa on edelleen tarkoitus saattaa loppuun ulkoistamalla se kokonaan. Takaraja tälle on 1.1.2017.

Valtion tavoitteena on väliaikainen omistajuus ennen yksityistämistä. Yhtiöittämistä on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriön ja valtioneuvoston kanslian yhteistyönä.

OTSO Metsäpalvelut