Metsäkeskus / YT-neuvottelut

Metsäkeskus käynnisti yt-neuvottelut

metsakeskus_lahti_aula_002_660x366px
Suomen metsäkeskuksen julkisissa palveluissa on käynnistetty yt-neuvottelut talouden tasapainottamiseksi. Säästöjä etsitään vähentämällä henkilöstöä ja toimien määrää.

Työnantajan esitys sisältää lomautuksia, lomarahan vaihtoa vapaaseen ja noin 40 henkilötyövuoden vähentämisen. Mahdolliset eläkejärjestelyt tai osa-aikaistamiset voivat pienentää irtisanottavien määrää.

Säästötarve johtuu Metsäkeskuksen valtionavun merkittävästä pienenemisestä. Valtionavun osuus on Metsäkeskuksen budjetista noin 85-90 prosenttia hanketoiminnan laajuudesta riippuen. Valtionapu on pienentynyt jaksolla 2012-2016 noin 8,6 miljoonaa euroa.

Suomen metsäkeskus käynnisti toimintansa valtakunnallisena organisaationa 1.1.2012. Kuluneen neljän vuoden aikana Metsäkeskus on tehostanut toimintaansa muun muassa uudistamalla organisaationsa ja digitalisoimalla palvelujaan. Henkilöstö on jo vähentynyt tänä aikana noin 150 henkilöllä.

Metsäkeskuksen julkisissa palveluissa työskentelee tällä hetkellä noin 530 henkilöä.

Lue mediatiedote Metsäkeskuksen verkkopalvelussa