Puuliitto

Puuliitto käynnistää työtaistelutoimet Metsäkonealalla

Puuliitto on päättänyt käynnistää lailliset työtaistelutoimenpiteet metsäkonealalla vauhdittaakseen työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisen neuvotteluratkaisun aikaansaamista. Ylityökielto astuu voimaan 17.12.2015 alkaen, ja lakko käynnistetään koko sopimusalalla 11.1.2016, mikäli ratkaisua ei mainittuihin päivämääriin mennessä ole saavutettu.

Työtaistelutoimenpiteiden äärelle on jouduttu siksi, että työnantajia edustava Koneyrittäjien liitto on neuvotteluissa härkäpäisesti vaatinut ja ajanut rajuja palkanalennuksia palkankorotusten maksamisajankohdan huhtikuulle myöhentämisen sekä työehtosopimukseen sisältyvien palkanmäärittelyjen heikentämisten kautta. Heikennysesitykset tarkoittavat noin kuuden prosentin leikkausta työntekijöiden työehtoihin, mitä Puuliitto ei voi hyväksyä.

Puuliiton tavoitteena on työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen palkkaratkaisu, jossa palkankorotus astuu voimaan sopimuskauden alussa eli joulukuussa siksi, että edellinen sopimusjakso päättyi marraskuun lopussa. Puuliitto ei ole neuvotteluissa missään suhteessa esittänyt työllisyys- ja kasvusopimuksessa määritellyn linjan ylittämistä.

Puuliitto on jo aikaisemmin irtisanonut metsäkonealan työehtosopimuksen niin, että sen voimassaolo päättyi 30. marraskuuta. Sopimusneuvottelut Puuliitto katkaisi 1. joulukuuta. Sopimusalalla ollaan sopimuksettomassa tilassa, jolloin työtaistelutoimenpiteet ovat laillisia. Metsäkonealalla työskentelee noin 4 000 työntekijää.

Puuliiton muilla sopimusaloilla työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaiset palkkaratkaisut ovat jo astuneet voimaan.