Metsäteollisuus ry / Puukauppa

Puukauppa keskimääräistä vilkkaampaa

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-maaliskuussa yksityismetsistä 7,3 miljoonaa kuutiota puuta, mikä oli 21 prosenttia enemmän kuin keskimäärin viimeisen kymmenen vuoden vastaavana aikana. Uusien investointien vaikutus puumarkkinoilla näkyy jo.

Tukkien ostomäärä oli 2,9 miljoonaa kuutiota, mikä on 23 prosenttia enemmän kuin keskimäärin tammi-maaliskuussa kymmenenä edellisenä vuotena. Myös kuitupuun ostomäärä, 4,1 miljoonaa kuutiota, oli 31 prosenttia enemmän kuin keskimäärin vastaavana ajanjaksona.

“Talven pakkasjakso auttoi purkamaan edellisvuosien talvikorjuurästejä. Nyt taas on tarvetta etenkin kelirikkoaikana korjattavista kohteista, mutta myös kesällä korjattavia kohteita kannattaa tarjota aktiivisesti myyntiin. Alkuvuoden aktiivinen kaupankäynti osoittaa puulla olevan runsaasti markkinaehtoista kysyntää”, kertoo Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Tomi Salo.

Maaliskuussa mänty- ja kuusitukista maksettiin keskimäärin 53–54 euroa kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 42 ja 57 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 41 euroa kuutiolta ja vaihteli 36 ja 44 euron välillä. Mänty- ja koivukuidun keskikantohinta oli 15 euroa ja kuusikuidun 17 euroa kuutiolta. Kuitupuiden hinta vaihteli 8 ja 18 euron välillä.

Kantohintojen vaihteluun on useita syitä. Hintatasoon vaikuttavat korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto sekä korjuuajankohta. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä kohteilla.

Metsäsektorin kasvu edellyttää puun tarjontaa vahvistavia päätöksiä

Teollisuuden uusien investointien vaikutus puumarkkinoilla on jo käynnistynyt. Puun tarjontaa vahvistavia metsäpoliittisia päätöksiä kaivataankin nyt nopeasti, jotta teollisuuden puuhuolto saadaan toimimaan moitteettomasti ja kasvumahdollisuudet hyödynnettyä.

”Kestävä, suunnitelmallinen ja aktiivinen metsänhoito tuo metsänomistajalle parhaan tuoton ja samalla antaa edellytykset teollisuuden puuhuollon onnistumiselle. On tärkeää, että poliittiset päätökset, kuten valmistelussa oleva metsätilojen sukupolvenvaihdoshuojennus ja muut verotuksen kehittämistoimet, lisäävät metsien aktiivista hoitoa ja hakkuumahdollisuuksien hyödyntämistä. Tästä hyötyy koko kansantalous”, Salo korostaa.