Puuliitto

Puuliiton Nilosaari peräänkuuluttaa tukea Pyhännän sahan irtisanotuille

puuliitto_nilosaari_jari-027-624x936

Puuliiton puheenjohtaja Jari Nilosaari

PRT-Forest -konsernin näytettävä mallia paikallisesta sopimisesta

Puuliiton puheenjohtajan Jari Nilosaaren mukaan PRT-Forest -konsernin on tehtävä kaikkensa, että siihen kuuluvan PRT-Wood Oy:n lakkauttaman Pyhännän sahan irtisanotut työllistyvät uudelleen ilman katkoksia työuraan ja lovia talouteen.

– Työntekijöitä paikallisesti edustavan Pyhännän puutyöväen ammattiosasto 237:n esitys keinoista, joilla konserni voi tukea irtisanottuja, on erinomainen ja toteuttamiskelpoinen.

– Konsernilla on nyt paikallisen sopimisen näytön paikka. Toimenpiteet irtisanottujen tukemiseksi on laitettava liikkeelle viipymättä. Puuliitto on tarvittaessa valmis tukemaan prosessia, puheenjohtaja Jari Nilosaari kommentoi keskiviikkona 26. lokakuuta.

Pyhännän sahalta on jäämässä vaille töitä 29 työntekijää ensi huhtikuun loppuun mennessä. Nilosaaren mukaan irtisanotuille pitää ennen muuta tarjota töitä konsernin sisältä.

– Irtisanotut on ensisijaistettava konsernissa avoinna olevia työpaikkoja täytettäessä. Uudelleensijoittumista voidaan irtisanomisaikana edistää hoitamalla sahalle aiheutuvat väliaikaiset työvuorojen täydennystarpeet esimerkiksi vuokratyövoimalla. Jos irtisanotut kuitenkin olisivat töitä vailla vielä irtisanomisajan päättyessä, pitää heidät asettaa odotettavissa olevien tulevien työpaikkojen jonon kärkeen.

Toisena keskeisenä keinona yrityksen on järjestettävä irtisanotuille ammatillista täydennys- ja uudelleenkoulutusta talon sisällä ja sen ulkopuolella.

– Konserni pitää sisällään laajan kirjon erilaisia työtehtäviä ja toisaalta Pyhännällä ja sen lähialueilla toimii verrattain runsaasti muuta teollisuutta. Ammattitaitoa terästävällä koulutuksella voidaan tehostaa irtisanottujen sijoittumista konsernissa ja avoimilla markkinoilla.

Onnistumisen mahdollisuudet ovat Nilosaaren arvion mukaan hankalasta tilanteesta huolimatta tavallista paremmat.

– PRT-Forest -konserni on koko historiansa ajan pitänyt työllisyyden näkökulman vahvasti esillä sen merkitystä yhtenä yrityksen arvona korostaen. Siitä näkökulmasta tarkasteltuna irtisanottujen työstä työhön siirtymisen mahdollistavan väylän rakentamisen ei pitäisi olla erityinen ongelma.