Metsäteollisuus ry

Metsänhoitoyhdistyslaki hyväksytty hallituksessa – lain ripeä eteneminen koko metsäsektorin etu

999164_544940405563747_135215782_n

Lakiuudistuksella luodaan kaikille toimijoille mahdollisuudet tasapuoliseen kilpailuun metsäpalvelumarkkinoilla. “On erinomaista, että koko metsäsektorille keskeinen lakiuudistus on nyt edennyt eduskuntakäsittelyyn. Lakiesitys on käsiteltävä nopeassa aikataulussa ja tiiviissä yhteistyössä metsäsektorin kanssa”, sanoo Tomi Salo, Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja.

Muutoksella vauhditetaan metsäpalvelumarkkinoiden kasvua sekä palveluiden monipuolistumista ja laadullista kehitystä. Uudistus hyödyttää eniten metsänomistajaa, joka voi ostaa palvelut sieltä, missä palvelujen laatu ja hinta vastaavat parhaiten hänen omia tarpeitaan. Suomalainen metsänomistajakunta on monipuolistumassa ja metsäpalvelutarpeita on tulevaisuudessa entistä enemmän.

Metsänhoitoyhdistyslain uudistus on tervetullut edistysaskel suomalaisen metsänomistuksen kehittämisessä ammattimaisempaan suuntaan. Lain ripeä valmistuminen edesauttaa parhaalla mahdollisella tavalla sekä metsänhoitoyhdistysten että muiden metsäsektorin toimijoiden valmistautumista muutokseen.

Lain on määrä tulla voimaan vuoden 2015 alusta. Metsänhoitoyhdistysten oikeus metsänhoitomaksuihin poistettaisiin kuitenkin jo 1.1.2014 alkaen. Metsänomistajille pakollinen metsänhoitomaksu kerättäisiin takautuvasti viimeisen kerran vuodelta 2013.

Suomi on yksi maailman suurimmista sellun, paperin ja kartongin tuottajista sekä Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia.

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti noin 160 000 suomalaista. Alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajasti ympäröivään yhteiskuntaan. Suomella on ainutlaatuiset mahdollisuudet nousta biotalouden suunnannäyttäjäksi runsaiden metsävarojensa, kestävän metsätalouden ja koko metsäklusterin eturivin osaamisen ansiosta.

Internet: www.metsateollisuus.fi
Twitter: http://twitter.com/metsateollisuus