Yleiset Uutiset

Nesteen sademetsäkadon ehkäisemiseen liittyville toimille korkeat arvosanat ja “Leadership”-status CDP Forests -ohjelmassa 2016

112538

Neste on edelleen ainoa energiasektorin yritys, joka läpinäkyvästi raportoi metsäjalanjäljestään osana maailmanlaajuisesti tunnustettua CDP Forests -ohjelmaa.

Nesteen metsäkatoon liittyvät riskit koskevat pääosin yhtiön raakapalmuöljyn käyttöä. Näiden riskien hallintaan liittyvistä toimista CDP Forests -ohjelma myönsi Nesteelle kyseisen raportointialueen johtavien yritysten “Leadership”-statuksen arvosanalla A- (“A”-arvosana kuvaa alueen johtavia “Leadership” -toimijoita ja “F” yritystä, joka ei raportoinut). Arvioinnista vastasi vastuullisuusratkaisujen tarjoaja South Pole Group.

Neste panostaa edelleen vahvasti raakapalmuöljyn toimitusketjun vastuullisuuden kehittämiseen huolimatta siitä, että raakapalmuöljy edustaa enää alle 20 prosenttia yhtiön vuosittain käyttämistä uusiutuvista raaka-aineista. Nesteen uusiutuvien raaka-aineiden valikoima sisältää yli 10 erilaista raaka-ainetta, jotka pääosin ovat jätteitä ja tähteitä.

Metsäkatoa ehkäisevät toimet etenevät; jäljitettävyys valtaosalle edelleen keskeinen haaste

Viime vuosina monet suuryritykset, jotka käyttävät metsäriskejä sisältäviä hyödykkeitä, ovat julkistaneet sitoumuksiaan metsäkadon ehkäisemiseksi tai asettaneet muuten mitattavia tavoitteita näiden hyödykkeiden hankkimiseksi vastuullisista lähteistä. Edistyneimmät kuluttajatuotteita valmistavat yritykset pyrkivät kehittämään hankintaansa niin, että niiden hankinnat olisivat kokonaan jäljitettäviä ja sertifioituja vuoteen 2020 mennessä.

Neste sitoutui vastaavaan jo vuonna 2009 asettaen tavoitteeksi käyttämänsä palmuöljyn 100-prosenttisen sertifioinnin vuonna 2015. Neste saavutti tämän tavoitteen jo vuonna 2013, kaksi vuotta asetettua tavoitetta aikaisemmin. Tämän lisäksi yhtiö oli jo saavuttanut kaiken käyttämänsä raakapalmuöljyn täyden jäljitettävyyden vuonna 2007, kun se aloitti uusiutuvien polttoaineiden jalostamisen.

Global Forests -raportissa todetaan, että vaikka vähemmistö (40 %) valmistajista ja jälleenmyyjistä raportoi voivansa jäljittää yli 90 prosenttia käyttämistään hyödykkeistä jossain määrin, vain 30 prosenttia voi jäljittää nämä hyödykkeet niiden syntypaikalle asti.