Metsähallitus

Metsähallitus aloittaa alue-ekologisen verkoston ajantasaistamisen

DCIM101MEDIA

Metsähallitus aloittaa vanhojen 1996-2000 välillä tehtyjen alue-ekologisten suunnitelmien ajantasaistamisen. Alue-ekologisia suunnitelmia laadittaessa muodostui valtion metsiin alue-ekologisista kohteista ja suojelualueista alue-ekologinen verkosto. Suunnitelmien teon jälkeen on tehty uusia maankäyttöpäätöksiä ja on saatu uutta tietoa erityyppisistä luontokohteista. Muutoksista johtuen alue-ekologisen verkoston ajantasaistaminen on tullut tarpeelliseksi.

Alue-ekologisen verkoston ajantasaistaminen kestää vuoden 2018 loppupuolelle ja siinä tilastoidaan verkostossa tapahtuneet muutokset sekä arvioidaan verkoston kattavuutta, kytkeytyneisyyttä ja toimintaa nykyoloissa. Verkoston tarkastelussa käytetään apuna laajasti erityyppisiä paikkatietoaineistoja. Lisäksi järjestetään sidosryhmä- ja yleisötilaisuuksia, joissa kuka tahansa pääsee esittämään toivomuksia uutta suunnitelmaa varten.

Ihmisten kuuntelemiseksi toteutetaan myös karttapohjainen nettikysely, jossa kuka tahansa voi esittää kohteita verkostoon. Alueiden osallistamistilaisuudet ja nettikysely toteutetaan keväällä ennen maastokauden alkua. Hankkeen maastotyöt painottuvat kuluvana vuonna Etelä-ja Länsi-Lapin alueelle. Vuoden 2018 inventoinnit sijoittuvat Keski- ja Ylä-Lapin alueelle.

Verkoston päivittäminen tulee antamaan ajantasaista pohjatietoa valtion maiden luonto- ja muista erityiskohteista sekä tukee projektin jälkeen alkavan Lapin luonnonvarasuunnittelun tekemistä. Ajantasaistettu alue-ekologinen verkosto valmistuu vuoden 2018 lopussa.

Alue-ekologinen verkosto netissä

Metsähallitus julkaisi nykyiset alue-ekologiset kohteet helmikuun alussa Retkikartta.fi-palvelussa. Palvelussa ei kuitenkaan julkaistu erityyppistä lajitietoa. Retkikartta.fi on Metsähallituksen tarjoama karttapalvelu, jonka tiedot ovat kaikkien saatavilla ilmaiseksi.