Metsähallitus

Metsähallituksen alueelinen neuvottelukunta: Vuoropuhelulla voidaan välttää konflikteja talousmetsissä

Metsähallituksen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueellinen neuvottelukunta kokoontui tänään 14.2.2017 järjestäytymiskokoukseensa Oulussa.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan neuvottelukunnan Lapin maakunnan alueelle, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueille sekä Pohjois-Karjalan maakunnan alueelle.

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) antaa Metsähallitukselle lausuntoja merkittävistä valtion maa- ja vesialueiden käyttöön liittyvistä kysymyksistä;

2) tehdä Metsähallitukselle aloitteita paikallisen väestön aseman huomioon ottamiseksi ja toimintojen yhteensovittamiseksi Metsähallituksen toimintaa suunniteltaessa

Neuvottelukunta tapasi mm. pääjohtaja Pentti Hyttisen ja Metsätalous yhtiön toimitusjohtaja Jussi Kumpulan. Lisäksi kokouksessa olivat asiantuntijoina Samuli Sillman ja Arto Tolonen.

Maakuntien elinvoiman lisääminen ja valtion maiden kestävä tuotto tärkeitä tavoitteita

Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla metsähallitus on merkittävä toimija niin metsätaloudessa kuin luonto- ja eräpalveluissa. Metsähallituksen strategian yhtenä tärkeänä linjauksena on lisätä maakuntien elinvoimaa. Neuvottelukunta pitää tätä tärkeänä strategisena tavoitteena. Metsähallitus lupaa taata valtion maiden parhaan kestävän tuoton ja toimia vastuullisesti.

Luontopalveluilla ja eräpalveluilla on olennainen merkitys alueen ihmisille ja elinvoimalle. Neuvottelukunnan alueella sijaitsee 6 kansallispuistoa, 4 retkeilyaluetta ja 1064 suojelualuetta. Tutkitusti metsässä liikkuminen lisää hyvinvointia. Myös eräharrastuksen aluetalous- ja hyvinvointivaikutukset tunnustetaan.

Vuoropuhelulla voidaan välttää konflikteja talousmetsissä

-luonnonvarasuunnittelulla ohjataan tulevaa käyttöä

Neuvottelukunnan jäsenet ovat saaneet yhteydenottoja Metsähallituksen hakkuusuunnitelmista Suomussalmella ja Kuhmossa. Neuvottelukunta muistuttaa, että mekanismit alueen käytön suunnittelulle ovat olemassa. Suojelun, virkistys- ja talouskäytön yhteensovittamista tehdään mm. alueellisissa luonnonvarasuunnitelmissa. Kainuun luonnonvarasuunnitelma on vuosille 2015-2021.  Tänä vuonna käynnistetään Pohjois-Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelman valmistelu, jossa neuvottelukunta on mukana.

Tiedottamisella ja vuoropuhelulla voidaan ennakoida tilanteita ja ottaa paikallisten ihmisten näkökulmat paremmin huomioon. Uusi teknologia antaa mahdollisuuden visualisoida hakkuusuunnitelmia nykyistä paremmin ennakkoon.

Metsureiden lomautusasiat keskusteluttivat neuvottelukuntaa

Metsureiden lomautuksesta on ollut liikkeellä paljon virheellistä tietoa. Neuvottelukunta pitää tärkeänä, että asiaan löydetään hyvä ja kestävä ratkaisu, jolla lomautuksilta jatkossa vältyttäisiin. Työaikapankin uudelleen käyttöönottoa kannattaisi harkita ja nyt tehdyt ratkaisut metsureiden työpanoksen hyödyntämiseksi ovat kannatettavia.  Kaiken kaikkiaan Metsähallitus lomautti 235 henkilöä. Yhtään henkilöä ei ole irtisanottu YT-prosessin aikana. 1.2.2017 Metsähallituksen palkkalistoilla oli 302 metsuria. Noin 40 jää eläkkeelle vuosittain. Neuvottelukunnan alueella 31.12.2016 työsuhteessa 96 metsuria, joista lomautettuna on 69.