Metsäteollisuus ry

Metsäteollisuus ry: Vienti avaa syksyn työmarkkinaneuvottelut

5196_smallarticle

Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Nina Pärssinen

Vientialojen työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen välillä ei ole löytynyt yksimielisyyttä syksyn työmarkkinakierroksen menettelytavoista. Metsäteollisuus on kuitenkin sitoutunut yhteiseen tavoitteeseen kilpailukyvyn parantamisesta ja työpaikkojen turvaamisesta Suomessa.

”Pidämme tärkeänä, että vientisektori avaa syksyn työmarkkinaneuvottelukierroksen ja että kierroksella saavutettua kustannusvaikutusta ei ylitetä muiden alojen neuvotteluissa. Näkemyserot ovat liittyneet prosessiin, jolla tavoite saavutetaan”, sanoo Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Nina Pärssinen.

Vientiavaukseen voidaan päästä useaa eri reittiä. Metsäteollisuudella ei ole edellytyksiä sitoutua yksityiskohtaiseen menettelytapaprosessiin puolta vuotta ennen varsinaisia sopimusneuvotteluita.

Metsäteollisuudelle on tärkeää, että syksyllä käydään aidot neuvottelut ja että työehtosopimuksiin saadaan kansainvälistä kilpailukykyä parantavia uudistuksia Suomessa olevien tehtaiden toimintaedellytysten turvaamiseksi ja työpaikkojen säilyttämiseksi.