Puukauppa

Puukauppa kävi vilkkaana ja hintataso kohosi hieman 2016

logs-background

Vuonna 2016 yksityismetsistä ostetusta mäntytukista maksettiin pystykaupoissa keskimäärin 53,3 euroa ja kuusitukista 55,3 euroa kuutiometriltä. Mäntykuitupuun kantohinta oli 15,5 euroa ja kuusikuitupuun 17,3 euroa kuutiometriltä. Sekä tukin että kuitupuun kantohintataso nousi edellisvuoteen verrattuna reaalisesti reilulla prosentilla. Myös edeltävän viiden vuoden jaksoon verrattuna reaalinen kantohintataso oli hieman korkeampi.

Tilastoon sisältyvät puun ostajat hankkivat yksityismetsistä 41,4 miljoonaa kuutiometriä puuta vuonna 2016.

”Pystykauppojen osuus kaikesta metsäteollisuuden ostamasta puusta oli 82 prosenttia eli 33,8 miljoonaa kuutiometriä. Eniten pystykauppaa käytiin kuusitukilla, jonka osuus pystykauppapuusta oli 29 prosenttia”, kertoo yliaktuaari Aarre Peltola Luonnonvarakeskuksesta.

Seuraavaksi eniten ostettiin pystykaupoin mäntykuitupuuta (osuus 24 %) ja mäntytukkia (18 %).

Hinta vaihtelee hakkuutavoittain

Pystykaupoin ostetusta puusta noin kaksi kolmasosaa tuli uudistushakkuista. Puusta maksettu hinta vaihtelee leimikkotyypin mukaan. Tukki oli uudistushakkuissa kaksi prosenttia ja kuitupuu 12 prosenttia keskikantohintaa korkeampi. Harvennushakkuissa tukista maksettiin 14 prosenttia ja kuitupuusta kahdeksan prosenttia keskikantohintaa vähemmän. Ensiharvennuksissa puu oli jo vajaat 30 prosenttia keskikantohintaa halvempaa.

Hankintahakkuut painottuivat kuitupuuhun

Vuonna 2016 mäntykuitupuun hankintahinta oli 27,9 euroa, kuusikuitupuun 30,4 euroa ja koivukuitupuun 28,5 euroa kuutiometriltä. Kuitupuun reaalinen hankintahintataso nousi prosentilla edellisvuodesta. Hankintakaupat painottuvat voimakkaasti kuitupuuhun, jonka osuus hakatusta hankintapuusta oli 73 prosenttia.

Vuoden 2016 tilastoinnissa puukauppatilaston tiedonkeruu laajeni. Tilastointiin tulivat mukaan metsänhoitoyhdistykset ja niiden lisäksi myös uusia keskisuuria metsäteollisuusyrityksiä. Tiedonantajien ilmoittamat puumäärät kirjautuvat tilastoon sellaisenaan, ja ne edustavat yli 90 prosenttia yksityismetsistä ostetun puun määrästä. Puukauppamäärien suhteen aikasarjaan tulee tiedonkeruun laajenemisen myötä hyppäys.