Metsähallitus

Metsähallitus: Muutosten vuonna kelpo tulos

ponsse-ergo_ponsse-buffalo-13_reference

Kuva: Ponsse

Metsähallituksen väki venyi kelpo suoritukseen monien muutosten vuonna 2016. Konsernin liikevaihto koko vuoden osalta oli 333 miljoonaa euroa eli hyvin lähellä edellisen vuoden liikevaihtoa, joka oli 337 miljoonaa euroa.

– Saavutus osoittaa, että henkilöstön toiminta jatkui määrätietoisena ja erinomaisen tuloksekkaana, vaikka metsähallituslain muutos toikin mukanaan paljon uuteen rakenteeseen siirtymiseen liittyvää lisätyötä, pääjohtaja Pentti Hyttinen kiittelee.

Ilman kertaluonteisia kuluja oikaistu vuositulos oli 107 miljoonaa, joka on nelisen miljoonaa yli budjettitavoitteen. Lakimuutoksesta aiheutuneet lisäeläkemaksut ja muut kertaerät kuitenkin pudottivat tuloksen 94 miljoonaan euroon.

Vanhan lain voimassaoloajalta eli 1.1.–15.4.2016 Metsähallitus tuloutti valtion kassaan 10 miljoonaa euroa. Loppuvuodelta liikelaitoksen hallitus esittää valtiolle 86 miljoonan euron tuloutusta. Lisäksi Metsätalous Oy maksaa liikevoitostaan veroa valtiolle.

Euroja ja muita hyötyjä talousmetsissä

Eurot ovat vain osa Metsähallituksen tuottamista hyödyistä yhteiskunnalle.

– Liiketoimintamme on kokonaisuus, jossa jokaista kahta tuotettua euroa kohti pitää tuottaa muita kuin rahamääräisiä hyötyjä valtiolle vähintään euron verran, Hyttinen muistuttaa. Näiden yhteiskunnallisten velvoitteiden merkitys kasvoi hieman, rahallisena panostuksena arvioituna 56 miljoonaa euroa. Esimerkiksi luontokohteet onnistuttiin huomioimaan edellisvuotta paremmin.

– Yhteiskunnallisista velvoitteista, kuten talousmetsien virkistyskäytöstä, monimuotoisuudesta ja porotalouden huomioon ottamisesta, aiheutuu lisäkuluja. Lisäksi osa puunmyyntituloista jää saamatta. Ilman niitä liiketulos olisi ollut arviolta 56 miljoonaa euroa suurempi. Se voidaan katsoa saadun yhteiskunnallisen hyödyn arvoksi, toteaa Hyttinen korostaen velvoitteiden tärkeää merkitystä.

Lakimuutoksella ei ollut vaikutuksia Metsähallituksen yhteiskunnallisiin velvoitteisiin.

Kansallispuistot nosteessa

Liiketoiminnan ohella Metsähallituksen Luonto- sekä Eräpalvelujen vaikuttavuus on merkittävä. Näiden yksiköiden käyttämä rahoitus ylsi viime vuonna 63 miljoonaan euroon.

Metsähallitus eteni erityisesti matkailurintamalla. Kansallispuistoihin tehtiin vuonna 2016 yli 2,8 miljoonaa käyntiä, kasvua edellisvuoteen seitsemän prosenttia. Kaikkien 39 kansallispuiston kävijöiden rahankäytön paikalliset kokonaistulo- ja työllisyysvaikutukset olivat yhteensä 178,9 milj. euroa ja 1 774 henkilötyövuotta. Merkittävää oli myös valtioneuvoston periaatepäätös perustaa Hossan kansallispuisto.

Liiketoiminnassa Metsähallituksen Kiinteistökehitys (Laatumaa) vauhditti kahden keskeisen matkailukohteen, Rukan ja Saariselän kehittämistä merkittävästi. Itä-Rukan kaavoituksen käynnistäminen antaa tärkeän kasvusysäyksen koko matkailukeskukselle.

Metsähallituksen pääliiketoiminnasta vastaava Metsätalous Oy saavutti myös tavoitteensa. Ainespuun myyntimäärä oli 5.9 miljoonaa kuutiometriä, suunnilleen edellisvuoden tasolla.