Metsähallitus

Metsähallituksen toiminta alueilla vahvistuu

Metsähallitus.  Pääjohtaja Pentti Hyttinen.  Kuva: Olli Häkämies
Metsähallitus. Pääjohtaja Pentti Hyttinen. Kuva: Olli Häkämies

Metsähallitus lisää toimintansa paikallisuutta ja näkyvyyttä maakunnissa. ”Pyrimme olemaan aikaisempaa tiiviimmin läsnä alueilla sekä kuuntelemaan alueen asukkaita ja sidosryhmiä yhä enemmän”, sanoo Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen.

Osana konsernin uutta työjärjestystä Metsähallitukseen perustetaan alueelliset johtoryhmät alueellisten asioiden valmistelu- ja yhteistyöelimiksi.

”Meiltä on ajoittain kaivattu selkeämpää organisaatiota ja paikallisia kasvoja. Toiveena on esitetty, että Metsähallitus edustaisi valtion maita ja vesiä aina yhdellä äänellä. Uskon tämän uudistuksen olevan reipas askel siihen suuntaan.”

”Alueellisten johtoryhmien tehtävänä on erityisesti Metsähallituksen yhtenäisen kannan muodostaminen alueellisissa kysymyksissä. Samalla näin varmistetaan paikallinen näkökulma, kun konserni ottaa kantaa koko Metsähallituksen osalta.”

Hyttisen mukaan uudistuksella parannetaan myös tulosyksiköiden välistä yhteydenpitoa ja edistetään Metsähallituksen toimintaa yhtenä kokonaisuutena. Metsähallituksen tulosyksiköitä ovat Metsätalous, Luontopalvelut, Eräpalvelut ja Kiinteistökehitys.

Alueellisten johtoryhmien jäseninä toimivat pääjohtajan nimeämät, Metsähallituksen eri tulosyksiköitä edustavat henkilöt. Johtoryhmiä on kolmella alueella eli Lapissa, Pohjanmaa-Kainuussa ja Etelä-Suomessa. Johtoryhmien puheenjohtajuus kiertää tulosyksiköiden kesken.

Valtion maiden kannalta keskeisissä maakunnissa Metsähallituksella on lisäksi kolme alueellista neuvottelukuntaa, jotka koostuvat keskeisten sidosryhmien edustajista. Niiden tehtävänä on edistää Metsähallituksen ja alueen toimijoiden välistä vuorovaikutusta sekä olla apuna valtion alueiden käyttöä koskevassa päätöksenteossa. Erityisinä painopisteinä on paikallisen väestön aseman huomioon ottaminen ja toimintojen yhteensovittaminen.

Pohjois-Karjalan neuvottelukunta piti tänään ensimmäisen kokouksen nykymuodossaan. Puheenjohtaja Jarkko Määttänen pitää neuvottelukunnan tehtävää tärkeänä. ”Neuvottelukunnan kautta Metsähallitus tulee lähemmäs paikallisia asukkaita ja sidosryhmiä. Tämä on motivoiva ja myös sitouttava toimintamalli”, Lieksan kaupunginjohtajana toimiva Määttänen katsoo.

Määttänen uskoo Metsähallituksen näkyvyyden paranevan uuden johtamismallin kautta. Samalla se selkeyttää toimintaa myös sidosryhmien kannalta.

Pohjois-Karjalan lisäksi alueelliset neuvottelukunnat toimivat Lapissa sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella. Lapin neuvottelukunnan puheenjohtajana on Tunturilapin kehitys ry:n toimitusjohtaja Markku Mäkitalo Kittilästä. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun neuvottelukunnan puheenjohtaja on Vaalan kunnanjohtaja Tytti Määttä.