Yleiset Uutiset

Kotimaisen raakapuun käyttö oli huippulukemissa 2016

9f9596d8-c978-43c8-9f7b-a299f1586e08-w_960

Lähde: Luonnonvarakeskus, Metsäteollisuuden puunkäyttö

Metsäteollisuus käytti vuonna 2016 raakapuuta kaikkiaan 67,4 miljoonaa kuutiometriä. Tämä oli neljä prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin ja seitsemän prosenttia enemmän kuin edeltäneellä viisivuotiskaudella keskimäärin. Metsäteollisuuden sivutuotepuuta, lähinnä sahahaketta ja purua, käytettiin 9,3 miljoonaa kuutiometriä.

– Kotimaisen raakapuun käyttö kasvoi edellisvuodesta viisi prosenttia 58,9 miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli kaikkien aikojen toiseksi suurin sitten vuoden 2007, kertoo yliaktuaari Esa Ylitalo Luonnonvarakeskuksesta. Tuontiraakapuuta metsäteollisuus kulutti saman verran kuin vuotta aiemmin, yhteensä 8,5 miljoonaa kuutiometriä.

38942522-4674-4643-8f39-e2b1b093c6e1

Lähde: Luonnonvarakeskus, Metsäteollisuuden puunkäyttö

Selluteollisuus oli suurin puunkäyttäjä

Puun käyttö lisääntyi edellisvuodesta sekä puutuote- että massateollisuudessa. Toimialoista eniten raakapuuta käytti selluteollisuus, 31,7 miljoonaa kuutiometriä (+5 % edellisvuodesta). Selluteollisuuden käyttämän kotimaisen raakapuun määrä, 24,5 miljoonaa kuutiometriä, oli suurin tähän mennessä tilastoitu.

Sahateollisuus käytti raakapuuta 25,4 miljoonaa kuutiometriä (+6 %). Puutavaralajeista eniten käytettiin mäntykuitupuuta (16,3 milj. m³) ja kuusitukkeja (14,1 milj. m³).

Viidennes raakapuusta eli 13,3 miljoonaa kuutiometriä jalostettiin Etelä-Karjalan maakunnan alueella. Seuraavaksi eniten raakapuuta käytettiin Kymenlaaksossa (7,6 milj. m³) ja Lapissa (5,6 milj. m³).