Yleiset Uutiset

Metsämessuilla esitellään metsäntuhoojien leviämiskeinoja

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on mukana metsämessuilla 10. – 12.11.2017 Helsingin messukeskuksessa. Tervetuloa tutustumaan vaarallisten metsäntuhoojien, kuten aasianrunkojäärän ja mäntyankeroisen leviämisteihin.
Aasianrunkojäärä, mäntyankeroinen ja useat muutkin tuhoojat leviävät maasta toiseen esimerkiksi istutettavien taimien ja puisen pakkausmateriaalin kautta. Tuhoojien torjunta on työlästä ja kallista, joten niiden leviämistä estetään lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten avulla. Myös kansalaisten ilmoittamat havainnot ovat tärkeitä, koska ne auttavat viranomaisia aloittamaan torjuntatyön mahdollisimman varhain.

Biotalousosastolta 6b50 tavoitat Eviran asiantuntijoiden lisäksi myös maa- ja metsätalousministeriön, Luonnonvarakeskuksen, Maanmittauslaitoksen, Metsähallituksen, Suomen metsäkeskuksen ja Suomen riistakeskuksen asiantuntijat. Biotaloudella tarkoitetaan uusiutuvien luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä.

Metsämessut on tarkoitettu metsänomistajille, metsäalan ammattilaisille sekä kaikille metsässä liikkujille.

Lue lisää näyttelyn sivuilta http://metsa.messukeskus.com/