Metsähallitus

Metsähallitus mukana rakentamassa Suomen arktista biotaloutta

kuva-arctic-centre-4

Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen esitteli Metsähallituksen ratkaisuja arktiseen biotalouteen kansainvälisessä Rovaniemi Arctic Spirit-konferenssissa. Metsähallituksen voimavaroina ovat laajaan informaatioon perustuva sähköinen paikkatieto, paras käytettävissä oleva teknologia ja avoin vuorovaikutus sidosryhmien kanssa. Metsähallitus toimii edelläkävijänä uusien käytänteiden ja teknologioiden käyttöönotossa.

Maa- ja Metsätalousministeriön järjestämässä paneelissa keskusteltiin biotaloudesta ja sopeutuvuudesta arktisella alueella. Metsähallituksen toiminta painottuu pohjoiseen Suomeen. Pentti Hyttisen mukaan Arktisiin kehityskysymyksiin vastaaminen on erittäin tärkeää nyt kun Lapin metsäbiotalous kehittymässä voimakkaasti. Ekotehokkuus kaikessa toiminnassa on avainasemassa. Metsähallituksen toiminta käsittää koko biotalouden kirjon. Puuntuotannon lisäksi valtion mailla tapahtuva marjateollisuus, metsästys, kalastus, turismi ja poronhoito ovat tärkeitä biotalouden osa-alueita. Myös biodiversiteetin, uhanalaisten lajien ja kulttuuriperinnön suojelu ovat avainasemassa kestävässä metsänhoidossa.

Metsähallitus Metsätalous Oy:n Lapin aluejohtaja Kirsi-Marja Korhonen osallistui keskusteluun maankäyttömuotojen yhteensovittamisesta. Valtion mailla on paljon erilaisia käyttömuotoja, joiden tarpeet Metsähallituksen on sovitettava yhteen. Metsähallituksen käyttämät osallistavat maankäytön suunnittelun menetelmät antavat paikallisille mahdollisuuden vaikuttaa Metsähallituksen luonnonvarasuunnitelmiin. Saamelaisten kotiseutualueella hakkuusuunnitelmat käydään läpi paliskuntien kanssa. Neuvotteluissa pyritään yhteisymmärrykseen, eikä vuoden 2009 jälkeen ole toteutettu yhtään hakkuuta, jota paliskunta olisi vielä neuvottelun jälkeen vastustanut. Kirsi-Marja Korhonen painotti dialogissa tärkeintä olevan luottamuksen, joka syntyy jokapäiväisen yhteistyön kautta.

Metsähallitus oli mukana järjestämässä kansainvälistä arktisen alueen yhdistävää Rovaniemi Arctic Spirit konferenssia 15.-16.11.2017. Arctic Spirit on yksi Suomen Arktisen Neuvoston puheenjohtajuuskauden tapahtumista. Konferenssi kokosi päättäjiä, tutkijoita, toimittajia, kansalaisjärjestöjä, yritysten edustajia ja viranomaisia kahdeksasta arktisesta maasta, saamelaisalueelta ja muualta maailmasta.

Osallistujat pääsivät tutustumaan suomalaiseen metsätalouteen myös käytännössä. Metsähallituksen järjestämällä retkellä vierailtiin Lapin ammattiopiston harjoitusmetsässä. Kansainväliset konferenssivieraat nauttivat ammattiopiston metsäkonealan ja elintarvikealan opiskelijoiden järjestämästä ohjelmasta. Retkellä tutustuttiin myös Metsähallituksen metsien monikäytön periaatteisiin, moderniin gis-tekniikkapohjaiseen suunnitteluun sekä Lapissa käytettäviin suuriin pitkänmatkan puunkuljetusautoihin.

Lue lisää: Rovaniemi Arctic Spirit http://www.rovaniemiarcticspirit.fi/EN/