Maa- ja metsätalousministeriö / Yleiset Uutiset

Maa- ja metsätalousministeriö: Seija-myrskyn aiheuttamat metsätuhot arvioidaan

Seijanpäivän 13.12.2013 myrskytuulet ovat vaurioittaneet  ja kaataneet puita eri puolilla Suomea. 

Kaikkein voimakkaimmat puuskat osuivat Satakunnan, Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen ja Uudenmaan maakuntien alueelle sekä paikoin Keski-Suomeen, Etelä-Savoon ja Etelä-Karjalaan. Myös suurin osa metsätuhoista esiintyy näillä alueilla. Tuulenkaadot ovat kuitenkin Eino-myrskyn tapaan pieninä puuryhminä laajalla, eikä laajamittaisia yhtenäisiä tuhoja ole todennäköisesti tapahtunut metsissä.

Vahingoittuneiden puiden määrä on alustavan arvion mukaan 0,5-2 miljoonaa kuutiometriä ja rahallinen arvo 15 – 60 miljoonaa euroa. Maaperä on monin paikoin jo sen verran jäässä, että se on vähentänyt puiden kaatumista tuulen voimasta.

Suomen metsäkeskuksessa on aloitettu myrskyn aiheuttamien metsätuhojen arviointi. Tuhoarvio tehdään yhteistyössä muiden metsäalan toimijoiden kanssa. Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Metsäkeskusta toimittamaan tarkemman arvion tuhoista tiistai-iltapäivään mennessä.

Aiemmin tänä vuonna Einon- ja Oskarinpäivän kovat tuulet kaatoivat yhteensä noin kaksi miljoonaa kuutiota puustoa. Hajallaan olevien tuhopuiden korjuu on hidasta ja hankalaa. Jos vahingoittuneita havupuita on yli kahdenkymmenen ryhmä, ne tulee poistaa metsästä hyönteistuhojen torjumiseksi viimeistään ensi kesänä. Tuoreet tuulenkaadot kannattaa poistaa metsistä juhannukseen mennessä. Hyönteistuhoriskejä on erityisen tärkeä ehkäistä Salpausselän eteläpuoleisella alueella, jonka kuusikoita kirjanpainajat vaivaavat jo ennestään. Metsänomistaja voi halutessaan jättää yksittäisiä kaatuneita lehti- ja mäntypuita sekä pieniä kuusia metsään lisäämään luonnon monimuotoisuutta.

Maa- ja metsätalousministeriö muistuttaa, että myrskypuiden korjuu kannattaa jättää ammattilaisen tehtäväksi. Omatoimista myrskytuhopuiden korjuuta ei suositella. Niiden korjuu vaatii erityistä huolellisuutta ja turvallisuuden takaamiseksi se suositellaan tehtäväksi koneellisesti. Myös tarpeetonta liikkumista myrskytuhoalueella on vältettävä. Erityisesti on huolehdittava, etteivät lapset mene leikkimään myrskytuhopuiden tai niiden juurakoiden läheisyyteen.

Metsää tuhoalueella omistavan kannattaa olla yhteydessä paikalliseen metsänhoitoyhdistykseen, metsäpalveluyrittäjään tai metsäyhtiöön jatkotoimia varten. Myrskytuhopuiden korjuu pyritään tekemään mahdollisimman ripeästi.

Puunkorjuun ehtii tekemään kesään mennessä, sillä talvella kaatunut puu ei pilaannu niin herkästi kuin kesällä. Ensivaiheessa korjataan myrskypuita, jotka ovat aiheuttaneet sähkökatkoja ja poistetaan liikenteelle, ihmisille ja muulle kiinteälle omaisuudelle vaarallisia puita ja puuryhmiä.

Suomen metsäkeskuksen myrskytuhosivusto